Norge fordømmer bombing av sykehus i Sudan

- Det er dypt bekymringsfullt at et sykehus drevet av Leger uten grenser i Sudan er blitt bombet av landets egne militære styrker. Slike angrep er fullstendig uakseptable og brudd på internasjonal lov, sier utenriksminister Børge Brende.

Et sykehus drevet av Leger uten grenser ble truffet under et angrep gjennomført av det sudanske flyvåpenet SAF mot landsbyen Frandala i Sør-Kordofan 20. januar. Ifølge Leger uten grenser ble én pasient og én hjelpearbeider såret i angrepet og også sykehusbygningen ble skadet. Leger uten grenser behandlet rundt 150 pasienter på sykehuset og har inntil videre sett seg nødt til å innstille driften. Det samme sykehuset ble utsatt for et lignende angrep i juni 2014. Norge fordømte også dette angrepet.

- Vi forventer at sudanske myndigheter umiddelbart igangsetter en etterforskning for å finne ut hva som har skjedd og stiller de som står bak til ansvar, sier Brende.

Den pågående konflikten i Sør-Kordofan og Blånilen har vart i nesten fire år og har gått sterkt utover sivilbefolkningen i området. Ifølge FN er to millioner mennesker alvorlig rammet av denne konflikten. Over en halv million mennesker er på flukt internt, mens en kvart million mennesker har flyktet over grensen til Sør-Sudan og Etiopia på grunn av konflikten i dette området.

- All vold mot sivile må stanse. Sudans regjering har et spesielt ansvar for å beskytte landets sivilbefolkning. Vi oppfordrer sudanske myndigheter til å åpne opp for humanitær bistand til lokalbefolkningen der det er behov, inkludert i de opprørskontrollerte områdene i Sør-Kordofan og Blånilen. Det er svært viktig at alle parter i konflikten i Sør-Kordofan og Blånilen respekterer sine forpliktelser under den internasjonale humanitærretten og at de engasjerer seg i å finne en fredelig løsning, sier utenriksministeren.

Mange år med vold og væpnet konflikt har skapt enorme humanitære behov også i andre deler av Sudan. Ifølge FN ble 400 000 mennesker drevet på flukt i Darfur-regionen i fjor. Til sammen er 3,1 millioner mennesker på flukt i landet og 6,9 millioner mennesker trenger humanitær hjelp.

Til toppen