Bor du i Norges mest attraktive by?

- Byene vokser og det blir enda viktigere at vi skaper bærekraftige byer der folk kan leve gode liv. Det handler om både gode byrom, stedsutvikling, transport og innovasjon, sier Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Nå starter konkurransen om kåringen av Norges mest attraktive by.

For 150 år siden bodde bare 20 prosent av befolkningen i byer og tettsteder. I dag bor nesten 90 prosent av alle nordmenn i byer og byregioner, og flere byer vil vokse mye i årene som kommer.

- I byene skapes mangfold, innovasjon og smeltedigler av kulturer. Men byveksten krever også god planlegging av boliger, byrom og klimavennlige transportløsninger, sier Sanner.

Han lanserer nå en pris som vil vise oss noe av det beste innen byutvikling, og den skal inspirere til videre positiv utvikling.

Prisen har fått navnet Attraktiv by: Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling.

”Attraktiv by” skal belønne planlegging og utvikling av byer som er bærekraftige økonomisk, sosialt og miljømessig.

Prisen retter seg mot små, mellomstore og store byer. Det er ikke et kriterium at stedet har bystatus, men at man kan vise til resultater i form av bymessige kvaliteter. Prisen deles ut til en bestemt by, et mindre område innad i byen, eller et samarbeidsprosjekt mellom by og omland som fremmer bærekraftig utvikling.

- Jeg håper mange nominerer sin by, det finnes mye god byutvikling som fortjener en slik pris, sier Sanner.

Alle kan nominere kandidater. Det gjøres helt enkelt ved å skrive inn ditt forslag til hvilken by som er den mest attraktive på Facebook eller på blogg.regjeringen.no/attraktivby.

”Attraktiv by” er en sammenslåing av to tidligere priser; Statens bymiljøpris og Attraktiv stad.

Vinneren får 250.000 kroner i prispenger, et diplom og en plakett.

Dette er juryen som skal kåre en vinner:

  1. Erling Dokk Holm: statsviter og førsteamanuensis ved Markedshøyskolen i Oslo. Juryleder.
  2. Peter Butenschøn: arkitekt og rådgiver i arkitektur og byplanlegging.
  3. Heidi Ramsvik: rådgiver i stedsutvikling i Nordland fylkeskommune.
  4. Ulrika Staugaard: delvis privatpraktiserende arkitekt og ansatt i Statsbygg.
  5. Elisabeth Sjo Jespersen: daglig leder i Grønn By Stavanger.
  6. Michael Fuller-Gee, byplanlegger Arendal.

 

Til toppen