Borregaard får 230 millioner fra EU til ny bruk av cellulose

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det norske selskapet Borregaard i Sarpsborg har et av verdens mest avanserte bioraffinerier, og er i forkant i den internasjonale forskningen på utnyttelse av tre. Siden 2007 har Borregaard utviklet Exilva - mikrofibrillær cellulose gjennom forskning, pilottesting og i nært samarbeid med potensielle kunder. Celluloseproduktet Exilva har unike egenskaper og kan få en rekke bruksområder. Høsten 2016 tar Borregaard i bruk et nytt anlegg for produksjon av Exilva i Sarpsborg.

EU bidrar nå gjennom forskningsprogrammet Horisont 2020 med om lag 230 millioner kroner til investeringer i Borregaards satsing på Exilva. Støtten kommer fra "Biobased Industries Joint Undertaking", som er et samarbeid mellom Horizon 2020 og europeisk industri. De har plukket ut noen få, store Flagship-prosjekter som nå får store tildelinger.

Norsk bioøkonomi

Alternativ utnyttelse av biobasert råstoff står sentralt for å lykkes innenfor framtidens bioøkonomi. Borregårds storsatsing på et anlegg for mikrofibrillær cellulose bidrar til å styrke konkurransekraft og arbeidsplasser i norsk skogindustri, og er et godt eksempel på Norges muligheter innenfor bioøkonomien.

Norsk suksess i Horisont 2020

Flere norske forskningsinstitusjoner og aktører er med i 10 av til sammen 27 Horisont 2020-prosjekter, som blir finansiert av EU. EU-prosjektene gjennomføres av store konsortier av internasjonale samarbeidspartnere innen forskning og næringsliv. Sammen skal de finne gode løsninger på utfordringer som Europa står overfor innenfor landbruk, mat og bioøkonomi.    

 • Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO) deltar i 4 prosjekter gjennom Horisont 2020:
  • Bedre bærproduksjon (GoodBerry)
  • Hvilke dyrkingssystemer som bidrar til jordforbedring (Soilcare)
  • Hvordan redusere produksjonstap grunnet muggsopp i blant annet korn (MyToolbox)
  • Skogbruk: Fokus på bevaring og bærekraftig utnyttelse av genetiske ressurser (GenTree)
 • Norsk institutt for bygdeforskning deltar i SALSA. Salsa skal se på hvordan småbruk og mindre aktører i matvarekjeden kan bidra til matsikkerhet.
 • NOFIMA deltar i Authentnet, hvor det skal utvikles tiltak for å sikre at det ikke jukses og feilmerkes råvarer som inngår i mat
 • Østlandsforskningen er med i SIMRA, som skal bidra til å fremme sosial innovasjon i marginale rurale områder
 • Høgskolen i Oslo og Akershus skal gjennom Strength2Food forske på kortreist mat og effektivisering av matinnkjøp i offentlig sektor
 • Forskningsrådet er med som partner i ERA-nettene ERA-GAS og SUSAN, som også er relevant for de landbruks- og matfaglige forskningsmiljøene.

Horisont 2020

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med 80 milliarder euro fordelt på sju år. Norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på linje med kolleger og konkurrenter i andre europeiske land.

Regjeringen har som mål at norske aktører skal motta om lag to prosent av budsjettmidlene som utlyses gjennom Horisont 2020. Sammen med H2020-prosjektene som kom gjennom nåløyet i 2015, henter Norge tilbake 2,4 prosent (64 millioner kroner) innenfor områdene landbruk, mat og bioøkonomi.

Forskning.
Siden 2007 har Borregaard utviklet Exilva - mikrofibrillær cellulose gjennom forskning. Foto: Torbjørn Tandberg