Bortfall av reservefiberforbindelse til Svalbard

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Den ene av de to forbindelsene på Svalbardfiberen er ute av drift, melder Space Norway AS som eier og er ansvarlig for fiberforbindelsen mellom fastlandet og Svalbard. Kommunikasjonen til og fra Svalbard går likevel som normalt.

-Jeg har blitt orientert om at det det har oppstått en feil på en del av den ene av to fiberforbindelser mellom Svalbard og fastlands-Norge. Kommunikasjonen til og fra Svalbard går likevel som normalt. Svalbardfiberen fungerer fortsatt, selv om den ene forbindelsen nå har sviktet, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Space Norway med sine samarbeidspartnere arbeider nå for fullt med å lokalisere feilen og finne ut av hvor raskt den lar seg utbedre.

-Justis- og beredskapsdepartementet følger situasjonen og holdes løpende orientert om arbeidet med feilsøking via Nærings- og fiskeridepartementet, som eier Space Norway. Departementet har også løpende kontakt med Sysselmesteren for Svalbard, sier justis- og beredskapsminister Emile Enger Mehl (Sp).