Bøs tale ved medaljeseremoni for sivilt personell som tjenestegjorde på M/V Taiko under operasjonen RECSYR

Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet holdt denne talen ved medaljeseremonien 12. juni 2015 for sivilt personell som tjenestegjorde på M/V TAIKO under operasjonen RECSYR i Middelhavet.

*Sjekkes mot fremføring*

Kaptein og mannskap på M/V TAIKO, kjære alle sammen!

Norsk maritim historie er lang og ærerik. Vår handelsflåte har gjennom generasjoner vist verden hva norsk sjømannskap står for, både i krig og fred.

I dag er vi samlet her på KNM Helge Ingstad for å uttrykke vår takknemlighet og anerkjennelse til dere som tjenestegjorde på M/V TAIKO under operasjonen RECSYR i 2014. Dette var et svært viktig oppdrag – ikke bare for Syrias befolkning, men for internasjonal fred og sikkerhet.

For det var FN som på kort varsel høsten 2013 kalte på bistand da bruken av kjemiske våpen ble avdekket i Syria. Verdenssamfunnet, med FNs sikkerhetsråd i spissen, samlet seg bak ønsket om å frakte ut og destruere Assads kjemiske stridsmidler. Regjeringen svarte på FNs appell gjennom, i nært samarbeid med rederiet Wilhelmsen, å tilby et sivilt lasteskip for transport av syriske kjemiske våpen, med fartøy fra sjøforsvaret som militær eskorte.

I tett dialog med fredsprisvinneren, Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen(OPCW), løste Norge, sammen med Danmark og flere andre land, dette viktige oppdraget, med frakt av en eksepsjonelt farlig last, på terskelen til et land som fortsatt herjes av en intens og ødeleggende borgerkrig.

Dere var med å sikre at flere hundre tonn med kjemiske stridsmidler ble  hentet ut av Syria med eskorte av Helge Ingstad og KV Andenes. Innsatsen var preget av godt lagarbeid og spisskompetanse. Det var viktig for gjennomføringen av oppdraget at skipssjefene på TAIKO og eskortefartøyene samarbeidet på en så god måte. Det var, kort sagt, et fremragende eksempel på sivilt-militært samarbeid, Et "felles løft", som vi nok vil se mer av fremover.

Og så er det jo også slik at når militære styrker barket sammen i tidligere tider, var det gjerne til lyden av taktfaste trommer. Jeg synes derfor det er passende at "sivilisten" som var en del av det militære oppdraget, og som  jobbet så integrert med de militære fartøyene, bærer et navn som på, japansk, betyr nettopp trommer.

TAIKO lå til kai i Syria, og var, som sivilist, dermed styrkenes mest eksponerte enhet. Dere gjennomførte lasting som planlagt, selv om det tidvis foregikk til akkompagnement av granatnedslag inne i byen. Det skal ikke mye fantasi til for å forstille seg at det må ha vært svært krevende. 

Onsdag 9. juli 2014 ankom TAIKO Port Arthur i Texas med de siste containerne lastet med kjemiske våpen fra Syria. Et uvanlig og viktig oppdrag var avsluttet. Et oppdrag, som i pakt med med vår stolte maritime historie, ble løst på en strålende måte.

Konflikten i Syria er nå inne i sitt femte år. Vi er vitne til en av de verste humanitære krisene i vår tid. Mer enn 12 millioner mennesker har et akutt behov for nødhjelp. Nesten halvparten av befolkningen er drevet på flukt. Når konfliktbildet og de menneskelige tragediene er så voldsomme, kan det være vanskelig å finne lyspunkt.

Det dere gjorde var et slikt lyspunkt. Dere var med på å fjerne et grusomt stridsmiddel som i gale hender kunne gjort lidelsen enda større. Dere utgjorde en forskjell, ikke bare i ord, men i handling. Det dere var med på var uten tvil et av de viktigste sikkerhetspolitiske bidragene Norge har stått bak i de senere år.

Kjære alle sammen,

Tildeling av militær medaljer til sivilt personell er en sjelden og historisk begivenhet. I dag er det  første gang etter andre verdenskrig at en sivil fartøysbesetning får tildelt en militær operasjonsmedalje. Det er høyst fortjent. Besetningen på M/V TAIKO skal gis heder og anerkjennelse for sin deltakelse på vegne av Norge og FN.

Så tenker jeg ofte at den tøffeste jobben er å være hjemme. For familiene som er hjemme, med de nærmeste langt borte på et risikofylt oppdrag, kan dager bli som uker, og måneder bli som år. Dere som var hjemme ble ikke bare berørt av oppdraget. Dere var en del av oppdraget. I dag går min og regjeringens takk derfor også til dere.

Kjære venner,

Vi er her for å takke og å hedre sivile sjøfolk som har gjort en viktig jobb i fredens tjeneste. På vegne av regjeringen vil jeg takke hver enkelt av dere for den innsatsen dere har gjort. Den innsatsen betyr mye, for svært mange.

Gratulerer med dagen!

Til toppen