Volkan Bozkir på besøk i Norge

Den tyrkiske EU-ministeren Volkan Bozkir møtte onsdag statsråd for EØS- og EU-saker Vidar Helgesen. På programmet stod en arbeidslunsj, en rundebordskonferanse hos Nupi og møter med tyrkiske miljøer i Oslo. Bozkir har også hatt møter i Stortinget og i Nærings- og fiskeridepartementet.

Den tyrkiske EU-ministeren Volkan Bozkir møtte i dag statsråd for EØS- og EU-saker Vidar Helgesen. På programmet stod en arbeidslunsj, en rundebordskonferanse hos Nupi og møter med tyrkiske miljøer i Oslo. Bozkir har også hatt møter i Stortinget og i Nærings- og fiskeridepartementet.  

Tema for samtalene under lunsjen var den tyrkiske regjeringens nye EU-strategi, og flere aktuelle saker på EUs politiske agenda. De drøftet blant annet forhandlingene om en frihandelsavtale mellom USA og EU, TTIP-avtalen, som berører både Tyrkia og Norge. 

Statsråd Vidar Helgesen og Tyrkias EU-minister Volkan Bozkir diskuterte Norges erfaring fra medlemskapsforhandlingene med EU. (Foto: Marta B. Haga, UD)

- Tyrkia er blant annet opptatt av våre erfaringer fra medlemskapsforhandlingene med EU. Sett fra norsk side ser vi gjerne at Tyrkia blir medlem av EU, understreker Helgesen. 

Den tyrkiske regjeringen presenterte i september i år en ny EU-strategi i Brussel. Tyrkia har forhandlet siden 2005, og både president Erdogan, statsminister Davutoglu og EU-minister Bozkir målbærer at EU-forhandlingene igjen vil bli prioritert. 

Noen positive skritt

Statsråd Helgesen tok også opp menneskerettighetssituasjonen i Tyrkia, bl.a. når det gjelder innskrenking av ytringsfriheten, tilgang til Internett og utviklingen i rettsvesenet. - Sivile og politiske rettigheter er under større press i dagens Tyrkia enn tidligere år, noe som er bekymringsfullt. Dette har jeg tatt opp med min tyrkiske kollega, sier statsråd Vidar Helgesen. 

- Det er noen positive skritt å spore, som jeg også har påpekt, for eksempel handlingsplanen «Prevention of violations of the European Convention on Human Rights (ECHR)» som ble vedtatt i mars. Europarådskonvensjonen for å stanse vold mot kvinner trådte i kraft nylig. Tyrkia var første land til å ratifisere denne,  sier Helgesen. 

Etter arbeidslunsjen deltar begge ministrene i Nupis rundebordskonferanse om de to landenes forhold til EU. Deretter er det duket for møte hos Tyrkisk Islamsk Union, der både Bozkir og Helgesen har anledning til dialog med medlemmene. 

Det tyrkiske miljøet i Oslo er stort, og programmet avsluttes med en buffet-middag organisert av Den Norsk-Tyrkiske Handelsforening og Den Norsk-Tyrkiske Arbeidsgiverforening på en tyrkisk restaurant i Oslo.

Til toppen