Historisk arkiv

Bra med fengsel i Nederland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Leieavtalen med fengselsplasser Nederland har bidratt til at soningskøen i Norge i realiteten er avviklet.

Sps Emilie Enger Mehl skriver på Ytring at jeg må si opp avtalen om leie av fengselsplasser i Nederland. Sp ser ikke mulighetene avtalen gir oss.

Leie av fengselsplasser i Nederland har bidratt til at norske fengsler ikke er overfylte og at det derfor er mulig å gjennomføre et godt rehabiliteringsarbeid ovenfor de innsatte.

Tar folk på alvor

Dette mener jeg er det beste bevis på at vi tar kriminalomsorgens og betjentenes arbeid på alvor og legger til rette for innholdsmessig god kvalitet og ivaretagelse av sikkerheten i fengslene for ansatte og innsatte.

Avtalen gir rom for å kunne gjennomføre større vedlikehold og rehabilitering av eldre og nedslitt bygningsmasse i Norge. Det gjennomføres blant annet et større vedlikeholdsprosjekt ved Ullersmo fengsel som innebærer en midlertidig stengning av 70 plasser med høyt sikkerhetsnivå.

Leieavtalen med Nederland har bidratt til at soningskøen i realiteten er avviklet. Vi ønsker ikke at soningskøen skal øke igjen, og vi ønsker å vedlikeholde de fengslene vi har i Norge.

Leieavtalen i Nederland er kun et midlertidig tiltak mens vi bygger opp fengselskapasitet i Norge. Regjeringen bruker leietiden til å bygge flere fengselsplasser i Norge. Nytt fengsel i Agder med 300 plasser vil stå ferdig i 2020.

La folk sone etter dom

Enger Mehl snakker om prinsipper. Jeg mener det er prinsipielt problematisk å la domfelte mennesker vente på å få sone dommen sin. Det er et problem for den som må vente og det er et problem for samfunnet.

Norge har, i over 20 år, vært kritisert av FNs torturkomité for brudd på fristen for overføring av varetektsinnsatte fra politiarrest – glattcelle – til fengsel. I tillegg var man kritisert for soningskø gjentatte ganger. Disse problemene har regjeringen løst gjennom å leie fengselsplasser i Nederland.

Vi må heller ikke glemme at de fleste som soner i Norgerhaven er overført etter eget ønske. 80 prosent av de innsatte i Nederland er utenlandske statsborgere. En av tre er utvist fra Norge og skal uansett ikke tilbake til landet.

Til toppen