Brasil - et attraktivt marked for norske bedrifter innen olje og gass og fornybar energi

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Brasil og Norge er begge store nasjoner innenfor både offshore olje og gass, maritim og fornybar energi.

- Det høye antallet norske selskaper tilstede i Brasil forteller meg at det brasilianske markedet er attraktivt, til tross for en utfordrende økonomisk situasjon i landet. Norske bedrifter har et langsiktig perspektiv i Brasil og Brasil vil være et viktig satsingsområde fremover, sier statssekretær Kjell-Børge Freiberg (FrP).

OEDs statssekretær Freiberg på besøk til Kongsberg Maritime sin simulator i Rio.

Statssekretær Freiberg på besøk til Kongsberg Maritime sin simulator i Rio (Foto: JF/OED).

Statssekretæren har ledsaget HKH Kronprins Haakon på offisielt besøk til Brasil denne uken. Sammen med kronprinsens delegasjon besøkte Freiberg CENPES, Petrobras sitt forskningssenter i Rio. Kronprinsen og hans følge besøkte også Vards skipsverft i Niteroi hvor de fikk en presentasjon av den norske maritime klyngens aktiviteter i Brasil. DOF Subsea har et offshorefartøy under bygging på verftet. Freiberg hadde også bilaterale møter med det brasilianske energidepartementet i Brasilia, sammen med Statkraft.

Statssekretæren la vekt på forskning og teknologiutvikling da han åpnet et olje, gass- og offshore maritim seminar i Rio de Janeiro, arrangert av Team Norway-partnerne Innovasjon, INTSOK og Rederiforbundet. I 2013 signerte Norge og Brasil en forsknings- og teknologiavtale innen olje og gass. Brasil og Norge skal gjennom samarbeidet utvikle morgendagens teknologiske løsninger for olje- og gassindustrien. På norsk side er Statoil, norske universiteter, norske forskningsinstitutter og norsk leverandørindustri involvert.

Statssekretær Kjell-Børge Freiberg holder innlegg på Petrobras sitt forskningssenter CENPES i Rio. Fra venstre: næringsminister Monica Mæland, forsker ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) Pål Johan From, Statoils landssjef i Brasil Pål Eitrheim, den norske ambassadøren til Brasil Aud Marit Wiig, H.K.H. Kronprins Haakon, leder for CENPES Andres Lima Cordeiro.

Statssekretær Kjell-Børge Freiberg holder innlegg på Petrobras sitt forskningssenter CENPES i Rio. Fra venstre: næringsminister Monica Mæland, forsker ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) Pål Johan From, Statoils landssjef i Brasil Pål Eitrheim, den norske ambassadøren til Brasil Aud Marit Wiig, H.K.H. Kronprins Haakon, leder for CENPES Andres Lima Cordeiro (Foto: JF/OED).

Forskningsrådet har i tillegg inngått avtaler i fjor med sine brasilianske motparter FINEP og CNPq. Avtalene åpner for et tettere samarbeid mellom begge lands virkemidler og skal bidra til gjennomføring av felles utlysninger. Første utlysning er ventet å finne sted ila 2016.

- Norge og Brasil deler mange av de samme utfordringene knyttet til ressursutnyttelsen på våre respektive lands sokler. Gjennom samarbeid mellom oljeselskap, leverandørindustri og akademia kan vi utvikle nye teknologiløsninger raskere og mer effektivt, sier Freiberg.

Statssekretær Freiberg åpnet også et seminar om fornybar energi arrangert av INTPOW og Innovasjon Norge i Rio De Janeiro. Her understreket Freiberg at Norge og Brasil har sammenfallende interesser som to store vannkraftprodusenter.

 : Fra venstre: styreleder i Innovasjon Norge, Per Otto Dyb, statssekretær Kjell-Børge Freiberg, landsjef for Statoil Brasil Pål Eitrheim, generalkonsul Sissel Hodne Steen ved Generalkonsulatet i Rio.

Fra venstre: styreleder i Innovasjon Norge, Per Otto Dyb, landsjef for Statoil Brasil Pål Eitrheim, statssekretær Kjell-Børge Freiberg, og generalkonsul Sissel Hodne Steen ved Generalkonsulatet i Rio (Foto: JF/OED).

Etter det offisielle programmet med kronprinsen, har Freiberg hatt to dager i Rio med møter med norske aktører som er etablert i Brasil. Statssekretæren har blant annet besøkt Kongsberg Maritime sin simulator og Statkraft sitt tradingkontor utenfor Rio, i tillegg til møter med Statoil, MHWirth, Aker Solutions, styret i det norsk-brasilianske handelskammeret (NBCC), samt Team Norway-apparatet i Brasil (Innovasjon Norge, INTSOK, Eksportkreditt, Forskningsrådet, Generalkonsulatet og ambassaden).