Viktig samarbeid med Brasil

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statssekretær Bjørn Haugstad deltok i den norske delegasjon for høyere utdanning og forskning som besøkte Brasil.

Brasil er et høyt prioritert samarbeidsland for Norge, og kunnskapssamarbeid mellom Norge og Brasil er en sentral del av den norske regjeringens Brasil-strategi. 

- Kunnskapssamarbeidet med Brasil er viktig for Norge, og jeg ser et stort potensial for videre utvikling av samarbeidet. Signalene vi har fått fra våre brasilianske partnere er gjennomgående positive. Slik oppsummerer statssekretær Bjørn Haugstad besøket.

Formålet med besøket har vært å styrke og videreutvikle det langsiktige norsk-brasilianske samarbeidet innen høyere utdanning, forskning og innovasjon. Delegasjonen er en del av et større norsk statsbesøk til Brasil, med Kronprins Haakon i spissen.

Ved forskningsparken Cenpes, i Rio de Janeiro, er flere norske høyere utdanningsinstitusjoner involvert sammen med brasilianske og norske partnere i forskning og innovasjon. Her fikk delegasjonen testet roboten DORIS, som er resultatet av et norsk-brasiliansk samarbeid. Doris er en robot som kan inspisere ulike offshoreinstallasjoner, og det er Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) som har vært med på utviklingen av roboten.

Bjørn Haugstad har i løpet av besøket også hatt møte med vitenskaps- og teknologiminister Celso Pansera, for å diskutere videreutvikling av det norsk-brasilianske forskningssamarbeidet under Panorama-strategien.

En ny utlysning i CAPES-SIU-programmet, og i programmene INTPARTog UTFORSK ble også lansert under besøket.

CAPES-SIU-programmet finansieres av Kunnskapsdepartementet og CAPES (Brazilian Federal Agency for Support and Evaluation of Graduate Education).