Brasils nye regjering vil fortsette regnskogsamarbeid med Norge

Brasil vil videreføre det omfattende regnskogsamarbeidet med Norge og fortsette arbeidet med å redusere avskogingen i verdens største regnskog, Amazonas.

Waiapiene
Waiapiene er en av urfolksgruppene i Amazonas som Norge har støttet gjennom Amazonasfondet. De patruljerer sitt territorium med GPS, og varsler myndighetene om ulovlig aktivitet. Foto: Gunhild Oland Santos Nedrelid/KLD

Det var signalet fra Brasils nye miljøminister, Sarney Filho, da han denne uken møtte Norges ambassadør og ledelsen for Norges internasjonale klima- og skogsatsing i Brasilia.

Brasils miljøminister bekreftet også at Brasil holder fast ved målet om å redusere avskogingen i Amazonas med 80 prosent innen 2020, sammenliknet med gjennomsnittlig avskoging i årene 1996-2005. 

- Brasil har det siste tiåret gjort en fabelaktig innsats for å redusere avskogingen i Amazonas. Tilstanden for verdens største regnskog har stor betydning både for oss i Norge og for mennesker i store deler av verden, på grunn av virkningen avskoging har på verdens klima og nedbørsmønstre. Derfor er det svært positivt at Brasils nye regjering vil fortsette regnskogsamarbeidet, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Verdens største regnskog
Brasil er verdens største regnskogland, og verdens åttende største økonomi. Brasils del av Amazonas-regnskogen er sju ganger så stort som Frankrike. Norge og Brasil har hatt en regnskogavtale siden 2008, da Norge lovet Brasil inntil 1 milliard amerikanske dollar som betaling for resultater, dersom Brasil reduserte avskogingen i Amazonas.

Ved utgangen av 2015 hadde Norge utbetalt hele denne milliarden, fordi avskogingen var gått dramatisk ned. Sammenliknet med gjennomsnittlig avskoging i 1996-2005, som var det såkalte referansenivået da regnskogavtalen ble inngått, har Brasil redusert avskogingen med 70 prosent. Sammenliknet med året da Norge annonserte sitt pengeløfte er avskogingen redusert med 55 prosent.

Norges utbetalinger har gått til Amazonasfondet i Brasil, som støtter tiltak for å fremme bærekraftig utvikling og ytterligere reduksjon i avskogingen i Amazonas. Over 80 prosjekter har så langt fått støtte gjennom Amazonasfondet, deriblant urfolksgruppen waiapiene, som patruljerer sitt territorium med GPS og varsler myndighetene om ulovlig aktivitet.

Mer informasjon finnes på klima- og skogsatsingens Brasil-side og i Amazonasfondets årsrapport for 2015.

Til toppen