Bred satsing på forskning og utredning

Regjeringen setter av 40 millioner kroner til nye tiltak for en kunnskapsbasert kulturpolitikk i 2014. Dette er en økning på 17,4 millioner kroner sammenliknet med kulturbudsjettet for 2013.

- Med den store veksten i offentlige utgifter til kultur, er det nå avgjørende at vi øker kunnskapen om virkninger og effekter av kulturpolitiske satsinger. En kunnskapsbasert kulturpolitikk trenger også et solid forskningsgrunnlag. Bare slik kan vi sikre at de fremtidige satsingene blir av høyest mulig kvalitet, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Målet med satsingen er blant annet å bedre forskningen på medie-, kultur- og sivilsamfunn og frivillighetsområdet på lang sikt. Regjeringen vil vurdere hvordan forskningen best kan organiseres. Det skal også etableres et kunnskapssenter for kulturnæringene. Videre skal satsingen dekke utredninger for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag når en ny retning i kulturpolitikken nå skal meisles ut.

Til toppen