Brende til Mexico

Utenriksminister Børge Brende besøker Mexico 27. mars 2015.

Under besøket skal utenriksministeren ha møter med blant annet Mexicos utenriksminister José Antonio Meade. Han skal også møte ministrene med ansvar for henholdsvis økonomi, miljø og klima. Tema for møtene er aktuelle utenrikspolitiske spørsmål, samarbeid om multilaterale spørsmål som FN-reform og miljø- og klimaspørsmål som klimaforhandlingene frem mot COP21 og det norsk-meksikanske samarbeidet mot avskoging,

- Reformene i energisektoren i Mexico representerer store muligheter for norsk næringsliv. Norske selskaper har etterspurt kompetanse og produkter spesielt innen energi- og miljøsektoren, sier Brende. 

Besøket omfatter flere næringslivsarrangementer og representanter for norske bedrifter deltar under besøket. Utenriksministeren skal blant annet åpne et meksikansk-norsk symposium om energi, økonomi og miljø i olje- og gassektoren. Utenriksministeren skal også møte generaldirektøren for det statseide meksikanske oljeselskapet Pemex.

Pressekontakt: Kristin Enstad, 482 68 835.

Til toppen