Brende på internasjonal havkonferanse

-Verdens befolkning kan nærme seg ti milliarder i 2050, og presset mot havmiljøet og havets ressurser vil øke. Bevaring og bærekraftig forvaltning av verdens hav er derfor viktigere enn noensinne. Our Ocean-konferansene har lykkes med å sette havmiljø høyt på den internasjonale dagsorden, sier utenriksministeren.

Utenriksminister Børge Brende på Our Ocean. Her sammen med USAs utenriksminister John Kerry

Børge Brende deltok 15.-16- september på den tredje Our Ocean-konferansen i Washington D.C. Formålet var å få frem tiltak for å bevare verdens havområder og sikre god miljøtilstand. USAs utenriksminister John Kerry tok initiativ til den første konferansen i 2014.

Hovedtemaene er bærekraftig fiske, bekjempelse av havforurensing, vern av havområder, og havforsuring og andre klimapåvirkninger.

Norske tiltak som legges frem på konferansen omfatter vern av ti korallområder, opprettelse av tre nye marine verneområder, støtte på 10 millioner kroner til FNs miljøprogram for bekjempelse av havforsøpling og mikroplast, og det norskfinansierte toppmoderne forskningsfartøyet Dr Fridtjof Nansen, som fra 2017 vil utføre bestands-, økosystem- og miljøforskning for utviklingsland. Brende annonserte i tillegg at Norge tar på seg vertskapet for Our Ocean-konferansen i 2019.

-Det er en norsk prioritet å jobbe for sunne og produktive hav. Dette vil også bli reflektert i den kommende stortingsmeldingen om hav i utenriks- og utviklingspolitikken, sier utenriksministeren.

Link til konferansen

Til toppen