Presseinformasjon

Utenriksminister Brende til Indonesia

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Indonesia er en viktig partner i mange globale spørsmål. Norge samarbeider med Indonesia om spørsmål som FN-reform og global utdanning. Indonesia er også en interessant samtalepartner om regionale økonomiske og politiske spørsmål, sier utenriksminister Børge Brende.

Utenriksminister Børge Brende besøker Indonesia 30.-31. mai. Hovedformål for besøket er politiske konsultasjoner med indonesiske myndigheter. Brende skal også åpne den norsk-indonesiske menneskerettighetsdialogen sammen med sin indonesiske kollega Retno Marsudi. Under oppholdet vil utenriksministeren møte flere indonesiske ministre og også møte representanter for norsk næringsliv.

Norge har et omfattende samarbeid med Indonesia, som omfatter spørsmål som klima/skog, fiskeri og maritim sektor, energi, godt styresett, menneskerettigheter og likestilling.

Under besøket skal utenriksminister Brende også møte representanter for norsk næringsliv i Indonesia. Det er økende interesse for Indonesia blant norsk næringsliv. I dag er norske bedrifter aktive innen olje og gass, maritim sektor og shipping. Det er stigende interesse for andre områder som IKT, fornybar energi, fiskeri, havbruk og luftfart/flyplasser.

– Partnerskapet med Asean er svært positivt for Norge. Det gir oss adgang til viktige politiske møteplasser og bedrer norske bedrifters muligheter i sørøstasiatiske markeder, sier Brende.

Norge ble innvilget et formelt partnerskap med den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen Asean under Aseans utenriksministermøte i Kuala Lumpur i august 2015. Asean omfatter i dag ti medlemsland, et marked med ca 620 millioner innbyggere og en økonomisk vekst på om lag fem prosent årlig. I 2014 var Asean sett under ett Norges fjerde største handelspartner. I Asean-landene finner en også den høyeste konsentrasjonen av norske bedrifter etablert i utlandet.

Pressekontakt: Kristin Enstad, telefon 482 68 835.