Brende besøker Tromsø

Priv. til red.

Utenriksminister Børge Brende besøker Tromsø 3. – 4. april.

Formålet med besøket er å få innspill fra representanter for blant annet kunnskapsmiljøer, næringslivsaktører, sivilt samfunn og politikere i nord i det videre arbeidet med å konkretisere og videreutvikle regjeringens nordområdepolitikk. Brende skal også møte representanter for Framsenteret og Arktisk råds sekretariat.

Utenriksministeren er tilgjengelig for pressen fredag 4. april kl 0800.

Påmelding til pressekontakt Kristin Enstad, telefon 482 68835.

Til toppen