Presseinformasjon

Brende til FNs generalforsamling

Utenriksminister Børge Brende deltar på åpningen av FNs 72. generalforsamling i New York fra 17. - 23. september. Den norske delegasjonen ledes av statsminister Erna Solberg.

FNs generalforsamling er den viktigste internasjonale møteplassen i året og temaene for åpningsuken spenner bredt.  

- Vi trenger et sterkt FN for å løse mange av de store utfrodringene vi ser i verden i dag. Åpningen av FNs generalforsamling er diplomatiets «superuke», og en unik arena for å fremme norske interesser og initiativ, og ikke minst internasjonalt samarbeid, sier utenriksminister Brende.  

Tema som står på dagsorden for utenriksministeren program er blant annet reform av FN, bekjempelse av seksuell utnyttelse og overgrep begått av personell i FN-tjeneste, finansiering av fredsbygging og arbeidet for barne- og mødrehelse. Brende vil også delta på flere møter om konfliktene i Syria, Irak, Jemen og Sør-Sudan.  

Sammen med Nordisk Ministerråd er Norge vertskap for et arrangement om den nordiske modellen for foreldrepermisjon og arbeidet for likestilling. Norden står også i sentrum når de nordiske utenriksministrene åpner Nordic Innovation House i New York som skal hjelpe oppstartsbedrifter i det amerikanske markedet.  

Det årlige Trygve Lie symposiet som Norge inviterer til er i år viet tros- og livssynsfrihet. Utenriksministeren leder et panel med utenriksministre fra Indonesia og Marokko, FN-ledere og internasjonale eksperter.  

Brende møter blant andre FNs generalsekretær og Colombias president sammen med statsminister Solberg. I tillegg har utenriksministeren en rekke møter med andre lands utenriksministere der aktuelle bilaterale og internasjonale saker blir diskutert.  

Utenriksministeren vil også lede det faste ministermøtet for giverlandsgruppen for palestinerne 18. september (egen presseinformasjon følger).

Pressekontakt: Frode Overland Andersen, mobil 917 22 022

Til toppen