Utenriksminister Brende til USA

Utenriksminister Børge Brende besøker USA 21. - 23. mars 2017.

Tirsdag 21. mars har utenriksministeren et bilateralt møteprogram i Washington D.C. Han møter den amerikanske handelsministeren Wilbur Ross. Han møter også senatorene Dan Sullivan og Lindsey Graham samt Jason Greenblatt som er president Trumps spesialutsending for Midtøsten. I tillegg er det lagt opp til møter med representanter for tenketanker. 

Onsdag 22. mars deltar Brende på utenriksministermøte i den internasjonale koalisjonen mot Isil i Washington D.C.  

- Kampen mot Isil har vist resultater og ekstremistgruppen er under betydelig press. Det er viktig med en fortsatt bred felles internasjonal innsats. Ikke minst må innsatsen styrkes for å hjelpe de områdene som er frigjort fra Isil slik at sivilbefolkningen kan vende tilbake, sier utenriksminister Børge Brende. 

Utenriksministeren møter FNs generalsekretær Antonio Guterres i New York onsdag 22. mars. Torsdag 23. mars holder utenriksministeren innlegg på et høynivåmøte i FN om klima og bærekraftsmålene, og møter representanter for FN, blant annet undergeneralsekretær for FNs fredsbevarende styrker, Hervé Ladsous og lederen for FNs politiske avdeling, Jeffrey Feltman. 

- FNs generalsekretær Guterres har satt forebygging av kriser og konflikt som sin hovedprioritet. Dette er en prioritering som har full støtte fra Norge. Enorme lidelser kunne vært spart om verdenssamfunnet hadde kommet tidligere inn med hjelp til å forebygge og forhindre konflikter. FN er helt sentral i å finne løsninger på globale problemer som bare kan løses i fellesskap. Bærekraftsmålene og klimaavtalen viser dette, sier utenriksministeren. 

Pressekontakter:
Jon-Åge Øyslebø, presseråd ved ambassaden i Washington, +1 202 247 7998
Kristin Enstad, telefon 482 68 835.

Til toppen