Utenriksminister Børge Brende er i Afghanistan

Utenriksminister Børge Brende besøker i dag Kabul for å ha møter med blant andre president Ashraf Ghani, fungerende statsminister Abdullah Abdullah, utenriksminister Salahuddin Rabbani og finansminister Eklil Ahmad Hakimi.

- Norge er en langsiktig partner for Afghanistan, og vi vil i 2017 bidra med 700 millioner kroner til utdanning, nærings- og landsbygdutvikling, godt styresett og humanitær innsats, sier Brende.

I år skal Norge finansiere byggingen av elleve nye grunnskoler i Faryab-provinsen, samt bidra til at flere jenter får høyere utdanning, sier Brende. Skolene skal etter planen stå ferdig i løpet av 2017, og 29,5 millioner kroner er satt av til prosjektet.

I perioden fra 2013 til 2015 har Norge finansiert byggingen av ti skoler i denne provinsen. Dette betyr at om lag 3300 flere elever nå får gå på skole. Flesteparten av elevene er jenter. Norge har tidligere finansiert bygging av over 50.000 skoleplasser i provinsen

- Skolegang er en helt essensiell forutsetning for å bygge et sunt demokrati. Derfor er utdanning et av våre aller viktigste satsningsområder – også i Afghanistan, sier Brende.

Til tross for at Afghanistan har hatt fremgang på en rekke felt, står landet fortsatt overfor store utfordringer.

- Varig stabilitet i Afghanistan vil kreve en politisk løsning som bringer de væpnede gruppene inn et demokratisk system. Det er viktig at partene kommer sammen og arbeider for fred. Norge støtter dette arbeidet, sier Brende.

De humanitære behovene i Afghanistan øker. FNs appell om internasjonal humanitær støtte til Afghanistan har aldri vært høyere.

- Norge har det siste året doblet den humanitære bistanden til Afghanistan for å bistå de mange internt fordrevne og de afghanske flyktningene i nabolandene. Vi vil gi omfattende nødhjelp til Afghanistan også i året som kommer, sier Brende.

Det er bred internasjonal enighet om at Afghanistan vil trenge betydelig støtte i flere år for å sikre stabilitet. Landet står foran store utfordringer, sikkerhetsmessig, politisk, økonomisk og humanitært. 

Til toppen