Utenriksminister Brende møtte FNs generalsekretær Ban Ki-moon 13. april

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Vi står i dag overfor en mer krevende global situasjon enn vi har gjort på flere tiår. FN spiller en avgjørende rolle for å løse de sikkerhetspolitiske og utviklingspolitiske utfordringer som preger verden, sa Brende etter møtet med FNs generalsekretær.

Generalsekretæren og Brende diskuterte situasjonen i Syria og betydningen av fremgang i de FN-ledede fredssamtalene, etterlevelse av våpenhvilen og humanitær tilgang. Situasjonen i Colombia, migrasjon og forberedelsene til givermøtet for palestinerne i Brussel 19. april var andre temaer de snakket om. Under møtet ga Brende løfte om at Norge vil bidra med 8,5 millioner kroner til FNs utviklingsfonds nye stabiliseringsfond for Libya.

Videre diskuterte Brende og Ban Ki-moon forberedelsene til Verdens humanitære toppmøte i Istanbul 23. mai. Oppfølging av Oslo-toppmøtet om utdanning i juli i fjor, og prosessen fram mot ferdigstillelse av Utdanningskommisjonens rapport i september i år, sto også på agendaen.

Generalsekretæren takket utenriksministeren for Norges engasjement og bidrag til FNs arbeid.