Utenriksminister Brende på Stiklestad

- I 1030 ble det kjempet med spyd og sverd. Skal vi vinne slaget om fremtiden, må det være våre verdier som er våre viktigste våpen, sa utenriksminister Børge Brende da han holdt sitt olsokforedrag på Stiklestad.

Utenriksministeren på Stiklestad
Stiklestad er et naturlig sted å reflektere over Norges rolle i verden, mener utenriksminister Brende. (Foto: Frode O. Andersen, UD)

- I 1030 ble det kjempet med spyd og sverd. Skal vi vinne slaget om fremtiden, må det være våre verdier som er våre viktigste våpen, sa utenriksminister Børge Brende da han holdt sitt olsokforedrag på Stiklestad.

Utenriksminister Børge Brende er årets olsokprofil under Olsokdagene på Stiklestad. Brende skal blant annet åpne årets Stiklestad-spel, holde det tradisjonelle olsokforedraget og diskutere Norges rolle i verden i en samtale med NRKs utenriksmedarbeider Tomm Kristiansen.  

- Utenrikspolitikk påvirker og virker i samspill med innenrikspolitikken i økende grad. Samspillet mellom det nasjonale og det internasjonale har vært med på å forme landet vårt og å legge grunnlaget for den frihet og velferd som vi nordmenn i dag opplever. Som utenriksminister er jeg derfor opptatt av hvordan vi kan bruke våre erfaringer og gi noe tilbake til verdenssamfunnet. Stiklestad er et naturlig sted for refleksjon over Norges rolle i verden, sier utenriksministeren.

 

Til toppen