Historisk arkiv

Brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har i dag svart komiteen på deres brev av 13. februar.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har i dag svart kontroll- og konstitusjonskomiteen på deres brev av 13. februar.

I brevet svarer statsråd Audun Lysbakken på kontroll- og konstitusjonskomiteens tre spørsmål. Lysbakken regegjør også for departementets gjennomgang og kvalitetssikring av alle tilskuddsordninger og enkelttilskudd. Departementet tar sikte på å oversende resultatene av gjennomgangen til komiteen i løpet av de nærmeste ukene.  

Etter en nøye vurdering er det valgt å praktisere en uvanlig stor grad av åpenhet i denne saken. I forbindelse med at brevet ble sendt til kontroll- og konstitusjonskomiteen hadde statsråd Lysbakken en pressebrief. På pressebriefen ble alle relevante dokumenter i saken offentliggjort, også dokumenter som er interne og som tidligere har vært unntatt offentlighet.

Dokumentene i saken blir ikke lagt ut på internett. De som ønsker dokumenter i saken må søke om innsyn på vanlig måte.

Les brevet til kontroll-og_kontrollkomiteen.