Brev til lovavdelingen om Mælands habilitet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nærings- og fiskeridepartementet ber lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet vurdere næringsminister Monica Mælands habilitet etter forvaltningsloven.

Bakgrunnen er spørsmål som er blitt reist om habilitetsvurdering rundt valg av styreleder Thorhild Widvey, og med tanke på Mælands fremtidige håndtering av saker knyttet til Statkraft og selskapets styre.

Les brevet her.