Hvordan vil brexit påvirke norsk nærings- og arbeidsliv?

Denne uken samlet et bredt utvalg av nærings- og arbeidsorganisasjoner seg hos Nærings- og fiskeridepartementet for å diskutere oppfølging av Storbritannias uttreden av EU og EØS.

Næringsminister Monica Mæland og tidligere EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen tok tidligere i år initiativ til å opprette en referansegruppe for nærings- og arbeidslivsspørsmål i forbindelse med Storbritannias uttreden av EU.

Norge vil bli direkte berørt ved at Storbritannia i tillegg til å forlate EU også forlater EØS-samarbeidet, som i stor grad regulerer vårt forhold til Storbritannia i dag. Norge har lagt opp til en løpende dialog med EU i spørsmål som berører det indre marked, og har tett kontakt med Storbritannia i forbindelse med utmeldelsesforhandlingene. Regjeringen er i denne sammenheng opptatt av en nær og strukturert dialog med sentrale aktører i norsk nærings- og arbeidsliv. 

15. november hadde referansegruppen sitt første møte. De inviterte aktørene ble gitt en orientering om status i forhandlingene mellom EU og Storbritannia og om det pågående arbeidet på norsk side, blant annet kontakten med EU, kontakten med Storbritannia og arbeidet på fiskeriområdet.

- Vi setter stor pris på at Nærings- og fiskeridepartementet og Utenriksdepartementet har etablert denne gruppen. Brexit står høyt på NHOs agenda, og er viktig for våre medlemmer, sa Anne Louise Aartun Bye fra NHO.

Følgende organisasjoner deltar i referansegruppen: Næringslivets hovedorganisasjon, Landsorganisasjonen i Norge, Yrkesorganisasjonenes sentralforbund, UNIO, Kommunenes sentralforbund, Virke, Norges fiskarlag, Norges bondelag og Norges bonde- og småbrukarlag, Norges rederiforbund og Finans Norge.

Referansegruppen ledes i fellesskap av brexit-koordinator i Utenriksdepartementet Atle Leikvoll, og ekspedisjonssjef Jan Farberg i Nærings- og fiskeridepartementet.

Til toppen