Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Brexit og studier i Storbritannia

Det er fortsatt usikkert hvordan Storbritannia sitt forhold til EU vil bli ved en eventuell brexit. Hvordan påvirker det norske studenter som ønsker å studere i Storbritannia?

– Usikkerheten knyttet til brexit påvirker norske studenter. Vi ønsker at flere studenter skal ta deler av utdanningen sin i utlandet, men usikkerheten knyttet til Storbritannia betyr at de som ønsker seg ut til høsten bør vurdere andre land, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Storbritannia er et av Norges viktigste samarbeidsland innen høyere utdanning og forskning og det ønsker vi fortsatt at det skal være. Når konsekvensene av brexit blir klarere, vil departementet vurdere eventuelle tiltak for å sikre framtidig samarbeid. Utfordringen på kort sikt er at brexit kan gi så store konsekvenser at usikkerheten knyttet til høstens opptak er stor.

Det er grovt sett to typer norske studenter i Storbritannia: Helgradsstudenter som tar hele utdanningen der, og studenter som er på utveksling gjennom EU-programmet Erasmus+.

Det er størst usikkerhet knyttet til Erasmus+.

– Det foregår et omfattende arbeid i alle departementer for å forberede en mulig brexit uten avtale. Jeg forstår veldig godt at usikkerheten studentene opplever er uheldig, men dette er utfordringer som vi deler sammen med de aller fleste andre europeiske land. Jeg planlegger å reise til Storbritannia i starten av mars for å få best mulig informasjon fra britiske myndigheter om hvordan dette kan påvirke våre studenter, sier Nybø.

Dette er det vi vet nå

Erasmus+-studenter

  • I Kunnskapsdepartementet følger vi situasjonen nøye, særlig med sikte på at alle som er i gang med studier i Storbritannia, skal få fullføre på samme vilkår som gjaldt da de begynte. EU-kommisjonen har nylig foreslått midlertidige regler som vil sikre nettopp det.
  • Hvilke vilkår som vil gjelde for studenter som ønsker å reise på utveksling til Storbritannia gjennom Erasmus+ til høsten, etter en eventuell brexit, er fremdeles uklart. Derfor er vårt råd at studenter som søker Erasmus-utveksling, bør velge andre land.

 

Helgradsstudenter

  • De som allerede er helgradsstudenter i Storbritannia, vil etter all sannsynlighet kunne fullføre sine studier etter reglene som gjelder i dag.
  • Den siste informasjonen britene har publisert om å få opphold i Storbritannia, tyder på at situasjonen for fremtidige helgradsstudenter vil bli noe mer komplisert. Det blir en begrensning på tre års opphold. For perioder lenger enn dette må man søke opphold etter immigrasjonsregler som skal gjelde fra 1. jan 2021.
  • Men så lenge man får oppholdsrett, vil ikke det være noen endringer i rett til lånekassestøtte for norske studenter i Storbritannia.

Om brexit

Dersom utmeldingsavtalen som er forhandlet frem mellom EU og Storbritannia ikke ligger til grunn for brexit, vil Storbritannia forlate EU 29. mars 2019 klokken 23:00 britisk tid. Fra det tidspunktet vil de ikke lenger behandles som EU-medlem eller part i EØS-avtalen.

Det vil få betydelige konsekvenser for Norge. Dette fordi vårt forhold til Storbritannia i stor grad reguleres av EØS-avtalen, og andre avtaler som Norge har med EU.

Regjeringens brexit-side.

Informasjon om brexit for studiestedene fra DIKU.

Til toppen