Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Brexit og studier i Storbritannia

Det er fortsatt usikkert hvordan Storbritannia sitt forhold til EU vil bli ved en eventuell brexit. Men nå er det avklart at norske studenter kan reise til Storbritannia med Erasmus + høsten 2019.

For studenter som planlegger Erasmus+ utveksling denne våren og høsten 2019 med oppstart før 31. oktober, har EU iverksatt tiltak som gjør at alle som har startet på Erasmus+-utveksling til eller fra Storbritannia kan gjennomføre utvekslingsoppholdet på samme vilkår som før.

– Det var lenge usikkerhet rundt situasjonen til høstens utvekslingsstudenter, men vi kan nå si at Erasmus+-programmet til høsten ikke vil bli rammet og at de trygt kan reise, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Storbritannia er et av Norges viktigste samarbeidsland innen høyere utdanning og forskning og det ønsker vi fortsatt at det skal være. Når konsekvensene av brexit blir klarere, vil departementet vurdere eventuelle tiltak for å sikre framtidig samarbeid.

Det er grovt sett to typer norske studenter i Storbritannia: Helgradsstudenter som tar hele utdanningen der, og studenter som er på utveksling gjennom EU-programmet Erasmus+.

Det er størst usikkerhet knyttet til Erasmus+.

– Det foregår et omfattende arbeid i alle departementer for å forberede en mulig brexit uten avtale. Jeg forstår veldig godt at usikkerheten studentene opplever er uheldig, men dette er utfordringer som vi deler sammen med de aller fleste andre europeiske land. Vi er glad for at vi nå har fått beskjed om at de studentene som planlegger å reise til Storbritannia til høsten med Erasmus+ ikke trenger å bekymre seg, sier Nybø.

Dette er det vi vet nå

Erasmus+-studenter
I Kunnskapsdepartementet følger vi situasjonen nøye, særlig med sikte på at alle som er i gang med studier i Storbritannia, skal få fullføre på samme vilkår som gjaldt da de begynte. EU-kommisjonen har foreslått midlertidige regler som vil sikre nettopp det.

For studenter som planlegger Erasmus+ utveksling våren 2019 og høsten 2019 med oppstart før 31. oktober 2019, har EU iverksatt tiltak som gjør at alle som har startet på Erasmus+-utveksling til eller fra Storbritannia kan gjennomføre utvekslingsoppholdet på samme vilkår som før:

Norske studenter på Erasmus + som planlegger opphold høsten 2019 er nå sikret stipend.

Dersom det blir inngått en utmeldingsavtale mellom EU og Storbritannia, vil Storbritannia delta i Erasmus+- programmet fram til slutten på programperioden. Norske studenter vil da kunne reise til Storbritannia og britiske studenter til Norge gjennom Erasmus + fram til 31.12.2020, eventuelt også vårsemesteret 2021.

Dersom Storbritannia går ut av EU uten avtale 31. oktober, vil de også forlate Erasmus+-programmet. Det innebærer at norske studenter ikke lenger kan reise på utveksling dit gjennom Erasmus+.

Det er fortsatt en fare for at den lille gruppen studenter som er tatt opp på felles mastergrader i Erasmus + der Storbritannia deltar ikke vil kunne fullføre sine grader ved en no-deal brexit. Vi anbefaler at de studentene dette gjelder kontakter Diku.

Helgradsstudenter

Helgradsstudenter som er i gang med sin utdanning i Storbritannia, vil fortsatt få oppholdsrett.

Den siste informasjonen britene har publisert om å få opphold i Storbritannia, tyder på at situasjonen for fremtidige helgradsstudenter vil bli noe mer komplisert. Det blir en begrensning på tre års opphold. For perioder lenger enn dette må man søke opphold etter immigrasjonsregler som skal gjelde fra 1. jan 2021.

Men så lenge man får oppholdsrett, vil ikke det være noen endringer i rett til lånekassestøtte for norske studenter i Storbritannia.

Norske helgradsstudenter i Storbritannia betaler allerede fulle studieavgifter, og de økonomiske forholdene ser ikke ut til å endre seg. Rett til utdanningsstøtte fra Lånekassen til utdanning i Storbritannia vil ikke bli endret etter brexit.

Om brexit
Dersom utmeldingsavtalen som er forhandlet frem mellom EU og Storbritannia ikke ligger til grunn for brexit, vil Storbritannia forlate EU den 31. oktober  2019 klokken 23:00 britisk tid. Fra det tidspunktet vil de ikke lenger behandles som EU-medlem eller part i EØS-avtalen.Det vil få betydelige konsekvenser for Norge. Dette fordi vårt forhold til Storbritannia i stor grad reguleres av EØS-avtalen, og andre avtaler som Norge har med EU.

Til toppen