Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Diskuterte brexit med næringslivet

Utenriksministeren, næringsministeren og fiskeri- og sjømatministeren møtte 4. september representanter for norsk næringsliv. Tema var siste utvikling for Storbritannias utmelding av EU, og hvordan Norge og norske bedrifter forbereder seg på de forskjellige utfallene.

Fra venstre: Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Foto: NFD
Fra venstre: Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og utenriksminister Ine Eriksen Søreide diskuterte brexit med næringslivet. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Både enkeltbedrifter og bransjeorganisasjoner var til stede da de tre statsrådene ga sine vurderinger av situasjonen i Storbritannia i lys av siste tids utvikling. Om lag 60 representanter fra bedrifter og organisasjoner deltok, og det kom en rekke innspill fra de fremmøtte. Statsrådene arrangerte et tilsvarende møte i januar.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide gjorde rede både for utviklingen i Storbritannia den siste tiden og for hovedlinjene i de norske forberedelsene. Utenriksministeren understreket at Norge hele tiden har forberedt seg på at brexit kan skje både med og uten en avtale.  Når Storbritannia går ut av EU, forlater de også EØS, og svært mye av vår samhandel med landet skjer gjennom EØS-avtalen.

- Vi har gjort grundige forberedelser og inngått viktige avtaler med Storbritannina, og har kontroll på det vi kan ha kontroll på. Norske bedrifter kan likevel møte utfordringer utenfor vår kontroll, og brexit vil medføre endringer for norsk næringsliv, sier utenriksministeren.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen fortalte om hvordan regjeringen har forberedt seg for at varehandelen mellom Norge og Storbritannia skal gå mest mulig smidig også i tilfelle brexit skjer uten en avtale, en såkalt «no deal». Han understreket at regjeringen gjør mye for å legge til rette for vareflyt mellom våre to land, men at hver enkelt bedrift må gjøre sin egen kartlegging og treffe de tiltak som er nødvendige.

- Uavhengig av hva slags brexit vi får, må norske bedrifter sørge for å fortsatt være relevante og viktige partnere for britisk næringsliv, sa Røe Isaksen.

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik fremhevet den krevende situasjonen som oppstår innenfor sjømatektoren når Storbritannia forlater EU. 

- Min største bekymring er at norsk sjømat skal bli stående fast i kø på grensen. Men også for forvaltning av felles fiskebestander får brexit store konsekvenser, sa Nesvik.

Flere representanter for sjømatbransjen var blant de fremmøtte.

Norge har iverksatt en rekke forberedelser for å være best mulig stilt, både i tilfelle Storbritannia forlater EU med en avtale, og i tilfelle de forlater uten en avtale. En oversikt over disse forberedelsene er publisert på regjeringen.no.

Til toppen