Rapport: Rettslige aspekter ved Storbritannias uttreden av EU

Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) har med støtte fra Utenriksdepartementet foretatt en utredning av rettslige aspekter for Norge knyttet til EØS-avtalen og Storbritannias uttreden av EU.

Ved å forlate EU trekker Storbritannia seg fra alle EUs internasjonale forpliktelser. Dette vil påvirke tredjeland og organisasjoner som EU har avtaler med. Dette inkluderer Norge, som har inngått en rekke avtaler med EU og hvor EØS-avtalen er den viktigste.

Rapporten ble offentliggjort 12. juni 2017 og kan leses og lastes ned fra nettsidene til Nupi. Rapporten er utarbeidet med støtte fra Utenriksdepartementet, men innholdet er det Nupi som er ansvarlig for.

Se også:

Samleside om Norge og brexit

Til toppen