Vi fortsetter det gode samarbeidet etter brexit

Innlegg i Aftenposten, 15. august 2016

Marit Arnstad (Sp) gjentar i Aftenposten 10. august partilederens utspill om at regjeringen ikke ønsker en debatt om konsekvensene av britisk utmelding fra EU. Utspillet ser ut til å handle mer om Senterpartiets ønske om å melde Norge ut av EØS enn om å ivareta norske interesser.

Norske interesser berøres når en viktig partner som Storbritannia søker en ny plass i det europeiske samarbeidet. Brexit og konsekvensene av folkeavstemningen vil derfor bli et sentralt tema i tiden fremover, både i Norge og Europa. Vi ønsker en tett dialog om dette med Stortinget og samfunnet for øvrig.

Utmeldingsforhandlinger mellom EU og Storbritannia kommer neppe før på nyåret. Samtidig må britenes folkevalgte representanter finne ut hvordan de vil organisere sitt fremtidige forhold til EU. Det vil trolig ta flere år å få på plass nye avtaler. Mye er uavklart, men en ting er sikkert: Norge skal videreføre et tett og godt samarbeid med Storbritannia, også etter EU-utmeldingen.

Arnstad påstår at regjeringen sender feil signaler til Storbritannia om Efta. La meg derfor presisere: Jobb nummer én for regjeringen er å ivareta norske interesser. Storbritannia er blant våre nærmeste allierte og viktigste handelspartnere, og jeg er sikker på at vi vil finne gode løsninger for våre meget nære forbindelser også etter brexit, inkludert gjennom Efta, hvis britene skulle ønske å benytte den muligheten. Senterpartiet synes allerede nå å ha konkludert hva som er best for Norge. Argumentene for deres konklusjon er imidlertid fraværende.