Brian Bjordal nytt styremedlem i Petoro AS

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det ble avholdt generalforsamling i Petoro AS 15. juni 2016. Petoro AS ivaretar statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) på norsk sokkel på vegne av staten.

Brian Bjordal ble på generalforsamlingen valgt som nytt styremedlem og nestleder i styret i Petoro AS. Bjordal har lang erfaring fra olje- og gassindustrien, blant annet som administrerende direktør i Gassco AS i perioden 2001-2015 og før dette som direktør i Statoil ASA for ulike områder.

Styret i Petoro AS har nå følgende sammensetting:

Gunn Wærsted - styreleder

Brian Bjordal - nestleder

Per Arvid Schøyen - medlem

Per-Olaf Hustad - medlem

Trude Haugen Fjeldstad - medlem

Heidi Iren Hilleren Nes  - representant for de ansatte

Ove Skretting - representant for de ansatte