Historisk arkiv

Bringebær i veksthus gir avlingsrekord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Norge, og særlig Vestlandet, har optimalt klima for bringebær-produksjon. Avlinger i verdenstoppen og modning allerede 1. mai åpner nye muligheter

Norge, og særlig Vestlandet, har optimalt klima for bringebær-produksjon. Bringebær kan bli en ny norsk veksthus-kultur. Avlinger i verdenstoppen og modning allerede 1. mai åpner nye muligheter.

I mange år har Sogn og Fjordane hatt rundt 80 prosent av bringebær-produksjonen i Norge. Først på friland til industri, og de senere åra også i plast-tunnel til konsum-markedet. Nå viser Bioforsk Vest Særheim at bringebær også kan bli en norsk veksthuskultur. Gjennom et tre-årig prosjekt, finansiert av Innovasjon Norge, skal Bioforsk sammen med fire veksthusprodusenter i Rogaland, utvikle et dyrkingskonsept for bringebær i veksthus. Målet er å tilby norske bringebær fra 1. mai til 1. juli, da "tunnel-bæra" overtar.

Avlingsrekorder
- Resultata fra prosjektet viser at det er stort potensial i denne produksjonen, sier prosjektleder Åge Jørgensen, som kan vise til avlinger på opptil 6,4 kg pr m2 i veksthuset på Særheim. Mens de i lenger sør i Europa gjerne klarer opptil 2 kg pr skudd, har vi i prosjektet oppnådd over 5 kg på ett bringebærskudd, sier Jørgensen, som mener Sørvestlandet har det perfekte klima for tidligproduksjon av bringebær.

Bioforsk
Bioforsk er et forskningsinstitutt med kompetanse på et høyt internasjonalt nivå innen landbruk, matproduksjon, plantehelse, miljø og ressursforvaltning. Bioforsk er organisert under Landbruks- og matdepartementet som et forvaltningsinstitutt med særskilte fullmakter.

Forsidefoto: Bringebærkvist. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

 

Til toppen