Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Brudd mellom Legeforeningen og staten om fastlegene

Det er brudd i forhandlingene mellom Legeforeningen og staten om oppgjøret for fastlegene.

- Det er beklagelig at Legeforeningen velger å bryte forhandlingene. Legene har fått et svært godt tilbud som er bedre enn det mange andre grupper har vært fornøyd med, sier helseminister Bent Høie.

Staten har tilbudt fastlegene en lønnsvekst på 2,8 prosent. Det er det samme som oppgjørene i resten av samfunnet i år. På toppen av dette har de fått tilbud om ytterligere 100 millioner kroner. Dette skal kompensere fastlegene for økte arbeidsoppgaver og kan bidra til at enkelte leger kan kutte ned på listene sine, slik at arbeidsmengden går ned. Dette kommer i tillegg til de eksisterende rekrutteringstilskuddene.

- Jeg tar på største alvor at mange av fastlegene har et stort arbeidspress. For å redusere arbeidspresset tar vi flere grep. Vi ser blant annet på hvordan vi skal rekruttere flere leger og redusere antall oppgaver, sier Høie.

Fastlegeordningen skal evalueres. Dette arbeidet er i gang. Evalueringen vil blant annet omhandle finansiering, rekruttering, arbeidsoppgaver og organisering.

I forhandlingene har staten imøtekommet legenes ønske om å rette finansieringsordningen mer mot basistilskudd per pasient og mindre mot aktivitet.

Staten har også imøtekommet Legeforeningen på at dagens listelengde på 1500 pasienter skal vurderes. Det er foreslått å utrede normtall for listelengde som en del av trepartssamarbeidet mellom Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Legeforeningen.

- Dette er en krevende situasjon. Det finnes ingen konfliktløsningsmekanismer som ved tarifforhandlinger. I en slik situasjon må Helse- og omsorgsdepartementet fastsette forskrift blant annet for å følge opp stortingets vedtak om egenandelsregulering 1. juli. Departementet vil også opptre ryddig overfor legene og gi dem en inntektsregulering per 1. juli som vanlig. Dette vil skje i tråd med statens siste tilbud, sier Høie.

Til toppen