Bruk av tvang ved biometrisk autentisering

Regjeringen legger i dag frem forslag om lovendringer som vil sikre politiet tilgang til mobiltelefoner, nettbrett og andre datasystemer som åpnes ved fingeravtrykk og annen biometrisk autentisering.

– Det blir mer og mer vanlig å bruke fingeravtrykk, irisgjenkjenning eller andre metoder for å låse opp datasystemer. Innholdet på slike enheter kan utgjøre avgjørende bevis i straffesaker. Derfor er det viktig at politiet sikres tilgang til datasystem som åpnes ved biometrisk autentisering, om nødvendig ved bruk av tvang, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Lovforslaget vil gi politiet adgang til å pålegge enhver som har befatning med et datasystem som er gjenstand for ransaking eller beslag, å åpne datasystemet ved fingeravtrykk, irisgjenkjenning eller andre metoder. Lovforslaget vil videre gi politiet en klar hjemmel til å benytte makt overfor den som ikke etterkommer et slikt pålegg.

– Regjeringen vil legge til rette for at politiet har de nødvendige virkemidler for effektivt å kunne etterforske straffbare handlinger, samtidig som tilstrekkelig hensyn tas til borgernes vern mot inngrep. Jeg er glad for at vi allerede nå, kan legge frem dette forslaget, sier Amundsen. 

Les lovforslaget her

Til toppen