Brukere og pårørende som eksperter

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpnet i dag en seminarrekke om hvordan helsetjenesten kan nyttiggjøre seg av brukere og pårørendes erfaringer for å gi et bedre tilbud til personer med psykiske lidelser. På seminaret fortalte representanter fra Trento i Nord-Italia om sin modell der brukere og familiemedlemmer ansettes i helsetjenesten på lik linje med fagfolk.

-Mitt mål er å skape pasientens helsetjeneste. Det betyr at det som er viktigst for brukerne og pårørende skal være styrende for utviklingen av helsetjenesten. I Trento i Italia har de kommet langt i å gjøre pasienten og familien til aktive og likeverdige deltakere. Jeg tror vi har mye å lære av hverandre på tvers av landegrensene, sa Høie.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie med representanter fra Trento i Nord-Italia, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og Folkehelseinsitituttet.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie med representanter fra Trento i Nord-Italia, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og Folkehelseinsitituttet. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet.

Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon står bak arrangementet. Det er en del av en seminarturné som starter i Asker og som fortsetter fire andre steder. Målet er at de gode eksemplene som kommer frem under seminarene skal samles i en publikasjon som synliggjør den nye brukerrollen.

-For å skape pasientens helsetjeneste må vi flytte makt til brukerne og de pårørende. For mange i helse- og omsorgstjenesten betyr dette en stor snu-operasjon. Det innebærer endringer i kultur, holdninger og organisering. Både den som gir og den som mottar tjenester får nye roller, sa Høie.