Barentssamarbeidet løftet fram i Brussel

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Mellommenneskelige relasjoner og samarbeid på tvers av grensene i nord i fokus på «Talking Barents».

Norges ambassadør til EU, Oda Helen Sletnes, åpnet Talking Barents. Foto: Barentssekretariatet

16. juni gikk «Talking Barents» av stabelen på Norges Hus i Brussel. Debattserien arrangeres av Barentssekretariatet og skal bidra til å skape interesse og engasjement rundt utviklingen i Barentsregionen. Talking Barents har blitt arrangert fem ganger siden oppstarten i 2015, men dette var første gang utenfor Norge.

Samarbeid på tvers av grenser

EU-ambassadør Oda Sletnes åpnet arrangementet og sa i sin innledning at Norge står fast bak sin støtte til dette unike samarbeidsforumet. Barentssamarbeidet ble etablert i 1993, og har i over tyve år bidratt til å bryte ned barrierer og bygge broer på tvers av grensene i nord. I Brussel var fokuset spesielt på mellommenneskelige relasjoner og gode, konkrete eksempler på samarbeid innen idrett, miljø, medier og urfolksarbeid.

Mange møtte opp på Norges hus for høre om Barentssamarbeidet. Foto: Barentssekretariatet

Ved åpningen talte også nestlederen ved Russlands representasjon til EU, Karen Malayan, og den finske parlamentarikeren Liisa Jaakonsaari – det nordligste medlemmet av Europaparlamentet, som hun selv påpekte i sin innledning. Jaakonsaari trakk frem EUs Arktis-melding, som ble lagt frem tidligere i år, og sa at hele EU burde lære av Barentssamarbeidet, som det beste eksempelet innen regionalt samarbeid.

– Det er avgjørende at EU fortsetter sin finansielle støtte til regionalt, grensekryssende samarbeid, og The Northern Dimesion Partnerhsip, som Barentssamarbeidet er en viktig del av, sa hun. 

Den finske parlamentarikeren Liisa Jaakonsaari talte under åpningen av seminaret. Foto: EU-delegasjonen

Etter en avsluttende debatt om Barentssamarbeidets fremtid fikk gjestene smake delikatesser fra Barentsregionen.

Se video fra seminaret her.

  • Seminaret ble arrangert av Barentsekretariatet og Nord-Norges Europakontor, med støtte fra Utenriksdepartementet i Norge og Russland.
  • Barentssekretariatet får hvert år 30 millioner kroner fra Utenriksdepartementet som skal fordeles til norsk-russiske samarbeidprosjekter.

Les mer om Norges Nordområdepolitikk.

Timme Ellingjord og Anna Petrova representerte norsk-russisk samarbeid i sin ordstyring gjennom seminaret. Foto: EU-delegasjonen