Møtte EU-toppene i Brussel

Statsminister Erna Solberg besøkte 5. juni Brussel. Her møtte hun EU-kommisjonens president, Jean-Claude Juncker, og president i Det europeiske råd, Donald Tusk. Hun deltok også på European development days.

Møtene med EUs fremste ledere bekrefter det nære forholdet Norge har til EU gjennom EØS-avtalen og en rekke andre avtaler. Norge er også Schengen-medlem og er tett integrert i det europeiske samarbeidet.

Møtene ga en anledning til å drøfte viktige saker for Norge. I møtet med Juncker understreket statsministeren at Norge ønsker å delta fullt ut i EUs program for å utvikle europeisk forsvarsindustri. Norge ønsker også å ha muligheten til å delta i enkeltprosjekter under medlemslandenes nye forsvarssamarbeid, PESCO.

Handel var også tema under samtalen med Juncker.

- Jeg er beklager at USA nå trapper ytterligere opp proteksjonistiske tiltak i handelspolitikken, men var forberedt på at det kunne bli utfallet. Det er utenkelig at norsk eksport av stål og aluminium kan bidra til å svekke USAs sikkerhet, sier statsministeren.

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker og statsminister Erna Solberg på felles pressekonferanse etter møtet 5. juni 2018.
EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker og statsminister Erna Solberg på felles pressekonferanse etter møtet 5. juni 2018. Foto: Statsministerens kontor

President Juncker med klar tale på møtet i dag: Norge skal ikke rammes av negative konsekvenser som følge av EUs beskyttelsestiltak på stål og aluminium.

- Det er bra for norske arbeidsplasser og norsk næringsliv. Jeg takker utenriksministeren og hennes folk for god innsats for norske interesser! EØS-avtalen er grunnlaget for denne tryggheten, sier statsminister Erna Solberg.

Brexit sto også på dagsordenen. Statsministeren la vekt på at Norge samarbeider tett med EU fordi det er i vår egen nasjonale interesse.

- Brexit endrer ikke Norges forbindelser med EU. I vår dialog med EU er det full enighet om at det indre marked må fungere som en helhet også etter at Storbritannia har gått ut av EU. Fra norsk side søker vi muligheten til å knytte oss til de løsningene som EU og Storbritannia kommer frem til, sa Solberg.

- Jeg understreket også overfor Tusk at Norge ønsker å samarbeide tett med EU i arbeidet med å videreføre atomavtalen med Iran, sier Solberg.

Hun viste også til at Norge vil bidra på Vest-Balkan, der vi øker støtten vesentlig for 2018. Også på området migrasjon minnet Solberg om at Norge vil fortsette å bidra konstruktivt til å finne felles, europeiske løsninger.

Det tette samarbeidet med EU basert på felles regelverk og fri tilgang til et marked med 500 millioner innbyggere er avgjørende for norsk næringsliv og norske arbeidsplasser. Samarbeidet innen digitalisering, forskning og innovasjon er også viktig for omstillingen av Norge.

Regjeringens nye strategi for samarbeidet med EU slår fast at det er i Norges egeninteresse å bidra til et trygt, fritt, økonomisk sterkt og ansvarlig Europa. Med dagens besøk følger statsministeren opp strategien overfor et EU, som er inne i en dynamisk fase der samarbeidet utvikles på flere områder, blant annet i forsvars- og sikkerhetspolitikken. For Norge er det viktig å følge denne utviklingen og ha mulighet til å hekte oss på nye samarbeidsformer der det er i vår interesse.

Les om regjeringens EU-strategi her.

Statsministeren deltok også på en timeslang debatt om Norge, EU og fremtidens EuropaPoliticos debattforum.

Til toppen