Tallgrunnlaget for tilleggsforhandlingene er klart

Budsjettnemnda for jordbruket har i dag publisert grunnlagsmateriale til tilleggsforhandlingene mellom staten og jordbruket.

Partene i jordbruksoppgjøret startet 20. august tilleggsforhandlinger på grunnlag av ekstraordinær kostnadsvekst for gjødsel og bygningsmaterialer, jf. Hovedavtalens § 2-4. For å ha et felles tallgrunnlag ble Budsjettnemnda bedt om å utarbeide oppdaterte anslag for kostnadsendringer i Totalkalkylen fra 2021 til 2022, som følge av pris­økninger på kunstgjødsel. Partene ba også om en vurdering av effekten av prisveksten for bygningsmaterialer på kostnadene til investeringer og vedlikehold i 2021 og 2022, og virkning på kapitalslitet for bygninger.

Budsjettnemnda understreker at anslagene er usikre.