Vis hele kalenderen

07.11.2016

  • Bufdir-konferanse om implementering av fritidserklæringen

    Solveig Horne| Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

    Adresse: Hausmannsgate 7, Oslo

    Sted: Røde Kors Oslo

    Statsråden innleder på konferanse om implementering av fritidserklæringen i regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Til toppen