Bulgaria debuterer som formannskapsland i EU

1. januar gjorde Bulgaria sin debut som formannskapsland i EUs ministerråd. Reformarbeid på Vest-Balkan står høyt på agendaen når landet skal lede Rådet de neste seks månedene.

'
Bulgaria vil det neste halvåret styre EUs formannskap i Rådet. Her er statsminister Boyko Borissov (t.v) sammen med Europakommisjonens president Jean Claude Juncker og Bulgarias EU-kommissær for dataøkonomi og samfunn, Mariya Gabriel, på en pressekonferanse i Brussel i november. Foto: European Union 2017

«United we stand strong» er mottoet Bulgaria har valgt for sitt formannskap i Rådet fra 1. januar til 30. juni 2017. Det blir første gang siden landet ble medlem av EU i 2007.

– Det neste halvåret vil Bulgaria være hovedstaden i Europa. Dette er en unik sjanse for Bulgaria til å vise hva de kan bety for Europa. Siden Bulgaria ble med i EU har de oppført seg som et fullverdig medlem, mens andre medlemmer ikke alltid oppfører seg som fullverdige medlemmer, uttalte Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker på en pressekonferanse sammen Bulgarias president Boyko Borissov i Brussel i november i fjor.

«Balkansk» formannskap

I Rådet møtes statsrådene fra regjeringene i EUs medlemsstater, hvor de representerer nasjonale interesser i det ene av EUs to lovgivende organer. Alle møter i arbeidsgruppene og mellom ministrene i Rådet ledes av det rullerende formannskapet, inkludert de halvårlige møtene i EØS-rådet med Efta-landene Norge, Island og Liechtenstein.

EU-landene veksler på å lede formannskapet i et halvt år og dette gir medlemstatene muligheten til å sette sitt preg på det politiske arbeidet i EU. Mens Estland gjennom høsten 2017 blant annet hadde dataøkonomi høyt på den politiske agendaen, har Bulgaria særlig et ønske om å løfte samarbeidet med landene på Vest-Balkan.

Bulgarias nabolag inkluderer land som Serbia og Montenegro, som begge forhandler med EU om medlemskap. De andre landene på Vest-Balkan – Makedonia, Albania, Kosovo og Bosnia-Hercegovina – ønsker alle å starte medlemskapsforhandlinger med EU så snart som mulig. Albania og Makedonia kan klare dette i 2018, mens det for de andre landene i øyeblikket synes å ville ta lengre tid. Bulgaria ønsker å prioritere Vest-Balkan under sitt formannskap, og ønsker å støtte opp om reformprosessene i disse landene, samt tettere regional integrasjon mellom dem. I mai vil det finne sted et toppmøte i EU-regi om Vest-Balkan i Sofia.     

¨

Økonomisk integrering, grensekontroll, dataøkonomi

I tillegg til nærmere samarbeid på Vest-Balkan vil Bulgaria satse på følgende områder, ifølge den politiske plattformen:

  • Økonomisk vekst og sosial inkludering, med vekt på å få ned arbeidsledigheten blant ungdom. Bulgaria ønsker å satse på et sterkere finansielt rammeverk, tettere økonomisk og monetær integrasjon, samt modernisering av CAP, som er EUs felles landbrukspolitikk.
  • Sikkerhet og stabilitet i et forent Europa. Formannskapet vil jobbe for en mer effektiv grensekontroll og jobbe for tiltak mot økende cybertrusler. De ønsker også å jobbe for en mer effektiv migrasjonspolitikk, med raskere returer av illegale migranter gjennom mer dialog med tredjeland.
  • Dataøkonomi og kompetanseheving. Formannskapet vil jobbe for at flere forbrukere skal ta i bruk det digitale markedet i EU,      gjennom støtte til innovasjon og forskning.

EU ønsker Bulgaria med i Schengen

Under sin State of the European Union-tale i september i fjor, annonserte Europakommisjonenes president at EU vil jobbe for å få Romania, Bulgaria og Kroatia med i Schengen-samarbeidet, EUs passfrie sone. Det er så langt ikke skjedd, men nordmenn kan reise til Bulgaria visumfritt inntil tre måneder i en periode på seks måneder. Bulgaria er heller ikke med i eurosamarbeidet, da de så langt ikke oppfyller EUs finansielle krav.

Norges samarbeid med Bulgaria

Bulgaria har vært et av de største mottagerlandene av EØS-midler siden de ble medlem av EU i 2007, og for perioden 2012-2021 er det satt av over 210 millioner euro som skal gå til ulike prosjekter for sosial og økonomisk utjevning i Europa og styrke samarbeid mellom land. Justis og asyl, næringsliv, energi og tiltak for romfolk er prioriterte satsinger.

EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland besøkte Bulgaria i november, hvor hun møtte formannskapsminister Liljana Pavlova og Bulgarias visestatsminister, Tomislav Dontsjev og besøkte prosjekter som støttes økonomisk av Norge gjennom EØS-midlene. Her uttalte statsråden at Norge støtter Bulgaria i å satse på Vest-Balkan i formannskapsperioden.

– Vi håper å identifisere flere muligheter for konkret samarbeid under det bulgarske EU-formannskapet. Vi setter stor pris på at Bulgaria vil fortsette tradisjonen med å invitere oss med på uformelle ministermøter i EU. Jeg ser frem til å fortsette dialogen rundt viktige temaer som digitalisering, migrasjon, brexit og Vest-Balkan, sa Røsland.

Visste du dette om Bulgaria?

  • Bulgaria er en av grunnleggerne av Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE)?
  • Bulgaria har vært medlem av FNs sikkerhetsråd tre ganger?
  • Bulgaria mottar 210,1 millioner euro i EØS-midler for 2014-21?
  • En tredjedel av Bulgarias landområder består av skog?
  • Bulgaria har 17 parlamentarikere i Europaparlamentet?
  • Bulgarias representant i Europakommisjonen heter Mariya Gabriel (39) og hun er kommissær for dataøkonomi og samfunn?
Til toppen