Bulgarias kandidat trakk seg

Høringene av kommissær-kandidatene fortsetter. Så langt ser det ut til å være den bulgarske kandidaten Rumiana Jeleva som Europaparlamentet har størst problemer med. Debatten går allerede høyt i Bulgarias hovedstad om hvem som har skylden og hva som gikk galt. Det skriver den norske ambassadøren der, Tove Skarstein. Rapporten ble skrevet før det ble klart at Jeleva trakk seg tirsdag 19. januar.

Mens man venter på det endelig utfallet i Brussel, går debatten høyt i Sofia om hvem som har skylden for at ikke bare Jeleva selv, men også statsministeren og landet selv har havnet i en pinlig situasjon. Statsminister Borisov vant valget i juli 2009 på grunnlag av et klart antikorrupsjonsprogram.
Jakten på syndebukker er i full gang.

Dårlig forberedt
Først: Hvorfor var ikke Jeleva bedre forberedt til høringen i EU- parlamentet? Bulgaria var ikke særlig fornøyd med å få tildelt porteføljen for humanitær hjelp fordi regjeringen hadde langt større ambisjoner som porteføljen for energi eller utvidelse. Bulgaria har ingen forutsetninger for en bistandportefølje fordi det er helt ukjent terreng. Landet bidrar ikke med internasjonal krisehjelp og har heller ingen bistandspolitikk/budsjett. Ingen hadde de faglige forutsetningene til å hjelpe henne med substansen og derfor gjorde hun et dårlig inntrykk med hensyn til kompetanse.

Videre har hennes parti som er relativt nystiftet og uten tidligere regjerings-/parlamentserfaring, ikke rukket å bygge opp et rådgiverapparat for utenrikspolitiske saker. Bulgaria har ikke frivillige organisasjoner som arbeider internasjonalt, som man hadde kunnet trekke på i denne sammenheng. Man antok at hennes generelle kompetanse som utenriksminister ville være nok for å bestå testen.

Privatøkonomien
Jeleva gjorde som kjent et dårlig faglig inntrykk under høringen i Europaparlamentet, men det er habilitetsaken som nå står i fokus og som eventuelt vil felle henne. I følge opplysninger som er fremsatt skriftlig av en annen bulgarsk MEP (Liberal) Parvanova, skal Jeleva ha gitt uriktige opplysninger om at hennes selskap ”Global Consult” var avviklet før hun tiltrådte som MEP i 2007. I følge Jeleva selv ble selskapet solgt. Parvanova hevder at det ble bare foretatt kosmetiske endringer ved at selskapet fikk nytt navn (Auto-Spa) og at det ble satt inn en annen daglig leder. I realiteten var det Jeleva selv og hennes familie som styrte selskapet videre, noe som er i strid med å inneha vervet som MEP. Det styrker ikke Jelevas sak at hun er uklar på om selskapet ble solgt eller bare lagt i dvale.

Kampanjen mot Jeleva begynte allerede i november i håp om at statsminister Borisov ville endre mening og foreslå en annen kandidat. På det tidspunkt var det Jelevas manglende kvalifikasjoner og erfaring som stod i fokus, og ikke hennes private økonomi. Derfor kom denne saken overraskende opp under høringen og Jeleva var selv ikke forberedt på å takle den. Hun ble tydelig nervøs og klarte ikke å holde roen i motsetning.  Videre anklages de andre bulgarske MEPene som har satt i gang saken, for antibulgarske holdninger, som også er en standard reaksjon når noe går galt ute.

Spørsmålene om hennes privatøkonomi kom helt overraskende på Jeleva selv og hennes og medarbeidere til tross for at rykter har versert i politiske og diplomatiske kretser i Sofia siden november i fjor. Man har ikke tatt innover seg at beskyldningene kunne komme som en boomerang, spesielt når en person med Eva Jolys bakgrunn skulle lede høringen. Joly leder EU- parlamentets utviklingskomite som er hovedkomiteen for Jelevas portefølje.

Fra norsk side er det interessant å merke seg at Eva Joly nettopp har utgitt en bok ”Hverdagshelter” hvor et av kapitlene omhandler korrupsjonen i Bulgaria, herunder mafiavirksomheten i Varna. Eva Joly er ikke en kjent person i Bulgaria og det er generelt  liten kunnskap og forståelse for hva ”conflict of interest” er og hvorfor EU legger så stor vekt på dette.  Saken er derfor en kraftig vekker på dette punktet.

Nå undersøkes det ikke bare hva Jeleva har oppgitt som eierskap i firmaer, men om det også er tilfeller av skatteunndragelse i forbindelse med et hus familien eier. Foreløpig kommer det forsikringer fra offisielt hold om at det hun har oppgitt er korrekt.

Jelevas kandidatur har hele tiden vært et kontroversielt tema i Bulgaria. Mange har ment at hun ikke har  det nødvendige formatet og at Bulgaria hadde vært bedre tjent med at Milena Kuneva (kommissær for forbrukersaker i Barroso I) fikk fortsette. Kuneva regnes som meget dyktig og med stor personlig integritet, noe som ikke er en selvfølge for bulgarske politikere. Barroso selv ønsket sterkt at Kuneva fikk fortsette, men Borisov ville ha en av sine egne partifeller.

Det er ellers interessant å merke seg at motstanden denne gang kommer fra bulgarere selv og ikke fra andre EU-land. Når kritikk kommer fra utlendinger, har regjeringen og media en tendes til å avvise den under henvisning til at man ikke kjenner Bulgaria og at motivet er å skade Bulgaria.
 
Motiv?
Hva er motivet bak MEP Parvanovas ”kampanje” mot Jeleva? Hennes aksjon oppfattes som anti-bulgarsk, og det spekuleres i om dette er en takk for for sist fordi hun tapte ordførervalget mot den nåværende statsministeren i Sofia i 2007. Videre hevder personer som står Borisov nær, at egentlig er det den forrige kommissær Kuneva og hennes parti som står bak. Parvanova tilhører samme parti som Kuneva.

Uansett utfall står det mye på spill når det gjelder Bulgarias anseelse og Borisovs personlige prestisje i Brussel. Folk flest er bare oppgitt over politikernes inkompetanse i EU-saker. De som mener at Bulgaria ble tatt inn for tidlig i EU, tar denne saken som nok en bekreftelse på at de har rett. Videre er den politiske Balkan-kulturen i full blomst med gjensidig beskyldninger, personangrep og konspirasjonsteorier. Jeleva og mannen holder seg i bakgrunnen, noe som er det eneste fornuftige. Hun vil ikke trekke seg, men stå løpet ut.
 
Statsminister Borisov viet hele sist høst til å tale Bulgarias sak i Brussel og har oppnådd en viss suksess ved at EU-fond som tidligere var frosset på grunn av korrupsjon og mislighold, delvis er frigjort. Hvis det viser seg at han ikke har kvalitetssikret nok bakgrunnen for hvem han foreslår som kandidat til ny EU-kommisjon, vil det bety et stort tilbakeskritt. Bulgaria har en lang vei å gå når det gjelder å vinne Brussels tillitt. EU har valgt å støtte Borisov, ikke fordi han selv er en overbevisende politisk figur, men fordi hans forgjenger var ansvarlig for en systematisk korrupsjonkultur langt inn i regjeringens rekker. 

Åpner for andre kandidater
Statsministeren har uttalt at han fortsatt støtter Jelevas kandidatur. Han anklager opposisjonen for å ha iverksatt en svertekampanje som hevn for at de tapte valget i juli 2009. Han har imidlertid åpnet for å vurdere å foreslå en ny bulgarsk kandidat under henvisning til at det ikke vil være ”en tragedie for Bulgaria om Jeleva ikke blir godkjent som kommissær”. Han er i stadig dialog med Brussel (Barroso og ledelsen i EPP) og for å kjøpe seg tid, har han bedt  EUs juridisk ekspertise vurdere Jelevas habilitetsak. Juristene har fått frist til i dag mandag, og Barrosos har uttalt at han vil komme med en avgjørelse tirsdag etter å ha snakket med Borisov.
 
I følge pressen i Sofia og opplysninger fra enkelte  EU-ambassadører foregår det en hektisk dialog mellom EPP og sosialistgruppen i EU-parlamentet. Sosialistgruppen vil uansett ikke støtte Jeleva på grunn av hennes mangel på kompetanse i forhold til porteføljen og fordi habilitetssaken sår tvil om hennes personlige integritet og dømmekraft. EPP har til gjengjeld truet med å ikke godkjenne den slovakiske kandidaten, angivelig fordi han skal ha kommet med rasistiske uttalelser.

Den generelle oppfatningen blant mine EU-kollegaer i Sofia  er at slik saken har utviklet seg, vil det uansett være lite hensiktmessig å opprettholde Jelevas kandidatur. Hvis hun skulle overleve habilitetsaken, vil hun få en så dårlig start som kommissær at hun i praksis neppe vil kunne utøve sine funksjoner på en tilfredsstillende måte. En smidig løsning for alle parter vil være om Borisov raskt foreslår en annen kandidat med plettfritt rykte og tilstrekkelig internasjonal erfaring slik at den nye kommisjonen kan godkjennes som planlagt den 26. januar.

Det er klart uansett utfall for Jeleva personlig, at denne saken ikke styrker Bulgarias anseelse i EU.

Ambassadør Tove Skarstein
18. januar 2010, Sofia

Til toppen