Bulgarske bedrifter leter etter norske partnere

EØS-midlene

Over 35 millioner kroner ligger i potten for de beste samarbeidsprosjektene mellom Norge og bulgarsk næringsliv som bidrar til grønn innovasjon og næringsutvikling.

Støtten er gjort tilgjengelig av Norge gjennom EØS-midlene. Det er et mål for regjeringen at EØS-midlene skal bidra til å styrke kontakten og samarbeidet mellom Norge og Bulgaria. Prosjekter med norske partnere kommer derfor til å bli prioritert når støtten skal fordeles.

– Formålet er å gjøre bulgarske bedrifter mer konkurransedyktige, støtte innovasjon og gjøre eksisterende bedrifter grønnere. Programmets visjon er derfor ‘Good for business and good for the environment’, sier Randi Alkem Andresen, programansvarlig i Innovasjon Norge.

Potensielle norske partnere kan være bedrifter, forskningsinstitutter, NGO-er og interesseorganisasjoner.

Hvert prosjekt kan støttes med inntil 500 000 euro (4,2 millioner kroner), og norske partnere kan få dekket sine utgifter. Det er også mulig å få støtte til reiser for å utvikle søknader og prosjektideer med potensielle partnere i Bulgaria. Søknadsfristen er 9. april 2014.

Gunstig land
– Bulgaria er et gunstig land for norske bedrifter å etablere partnerskap i. Bulgaria har et lavt lønnsnivå, et relativt høyt utdanningsnivå og de har kompetanse innenfor områder som er relevante for mange norske bedrifter, sier Erik Engh i det norske selskapet QM Soft

Han var til stede på en konferanse i Sofia denne uken der over 100 representanter for bulgarsk næringsliv stilte opp for å lære mer om EØS-midlene og mulighetene for prosjektstøtte og samarbeid med norske partnere.

Interessen for å knytte kontakt med norske bedrifter er stor.

– Bulgaria er et såkalt ‘emerging market’ med en sentral beliggenhet på Balkan og med tilgang til Svartehavet, samt kort avstander til Asia og Russland som gir landet et konkurransefortrinn, sier Alkem Andresen i Innovasjon Norge.

Mer informasjon:

 

Til toppen