Vis heile kalenderen

02.05.2016

  • Business for Peace

    Erna Solberg| Statsministerens kontor

    Statsministeren deltek på Business for Peace-konferansen på Oslo Fredssenter. Business for Peace er eit internasjonalt toppmøte for næringslivsleiarar.

    I år samlast over 100 næringslivsleiarar frå meir enn 20 land i Oslo. Deira engasjement for ei grønare og meir rettferdig verd vil formaliserast i eit løfte til FN, og vert overrekt til statsminister Erna Solberg, som er ein av leiarane for FNs pådrivargruppe for berekraftsmåla.

    Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Tor Borgersen, telefon 909 38 987.