Bygger bioetanolfabrikk på Follum

St1 blir det første selskapet som planlegger å produserer biodrivstoff på norsk jord med norsk skog som råvare i drivstoffet.

- Dette er gode nyheter, og det viser at det er muligheter for utvikling av nye miljøvennlige produkter og fremtidig vekst i norsk skogindustri. Biodrivstoff er et av flere tiltak som kan være med å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren, sier næringsminister Monica Mæland.

Avtalen om å bygge fabrikken ble inngått mellom det finske drivstoffselskapet St1/Smartfuel og Treklyngen/Viken Skog 19. august. Bioetanolen skal blandes i bensin i henhold til myndighetenes varslede krav om økt fornybarandel i drivstoff.

Les mer på nettsidene til Viken Skog

Regjeringen har satt seg som mål at Norge innen 2030 kutter klimagassutslippene med minst 40 prosent sammenlignet med 1990. Reduserte utslipp i transportsektoren, norsk produksjon av fornybar energi og miljøvennlig skipsfart er pekt ut som tre av fem hovedsatsingsområder. 

Til toppen