Nytt byrå på justisfeltet

Innenfor justis- og innenriksfeltet er det flere store IT-systemer, og Kommisjonen foreslo i slutten av juni at det opprettes et byrå som skal ha ansvaret for driften av disse. Forslaget legger opp til at byrået blir etablert fra 1. januar 2012. Pakken med lovforslag omtales her av delegasjonens migrasjonsråd.

24. juni la Kommisjonen fram en pakke med forslag som legger grunnlaget for et nytt byrå for forvaltning av store IT-systemer på justis- og innenriksområdet. Byrået vil blant annet få ansvaret for å drive databasen under Schengen-samarbeidet, Schengen Informasjonssystem (SIS II). Pakken inneholder forslag til forordning for første søyle og forslag til rådsbeslutning for tredjesøyle. Byrået foreslås etablert fra 1. januar 2012.
 
Byrået skal i første omgang ha ansvar for den operasjonalle forvaltningen av SIS II, VIS og Eurodac. Det åpnes også for at byrået vil kunne få ansvar for utviklingen av og forvaltningen av fremtidige IT-systemer på justis- og innenriksområdet.

Bakgrunnen for forslaget er at driften av IT-systemene krever spesialisert ekspertise som ikke ligger innenfor Kommisjonens hovedoppgave. Kommisjonen har hatt dette ansvaret i en overgangsperiode, for SIS II og VIS har Kommisjonen hatt hjelp av nasjonale operatører i to medlemsland. 

Det nye byrået vil være sentralt for å forbedre produktiviteten og redusere operative kostnader gjennom å skape synergi mellom IT-prosjektene. Merverdien ved samlokalisering og felles plattform er viktig, samt fremtidige anskaffelsesprosedyrer. Hovedoppgaver for byrået vil være operasjonell forvaltning av systemene slik at de er stabile 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Videre skal byrået ha ansvar for sikkerhetstiltak, rapportering, publisering, overvåkning, informasjon og opplæring. 

Det er i forslagene tatt høyde for den "variable geometrien" i medlemslandenes og de assosierte lands tilknytning til IT-systemene. Forslagene utgjør en videreutvikling av lovverket for Schengen-samarbeidet når det gjelder SIS II og VIS, og en videreutvikling av tilknytningen til Eurodac (med de ulike tilknytningsformer som gjøres gjeldende for disse avtalene).

Det legges til grunn at de assosierte landene deltar i byråets styre, men uten stemmerett. De assosierte land skal også delta med representanter i rådgivende grupper. En tilleggsavtale må til for å regulere de nærmere vilkårene for deltakelse fra de assosierte landene, herunder finansielle bidrag og personell.
 
Lenke til forslagene:

Forslag 2009 0292
Forslag 2009 0293

Forslag 2009 0294 

Innenfor justis- og innenriksfeltet er det flere store IT-systemer, og Kommisjonen foreslo i slutten av juni at det opprettes et byrå som skal ha ansvaret for driften av disse. Forslaget legger opp til at byrået blir etablert fra 1. januar 2012. Pakken med lovforslag omtales her av delegasjonens migrasjonsråd.

24. juni la Kommisjonen fram en pakke med forslag som legger grunnlaget for et nytt byrå for forvaltning av store IT-systemer på justis- og innenriksområdet. Byrået vil blant annet få ansvaret for å drive databasen under Schengen-samarbeidet, Schengen Informasjonssystem (SIS II). Pakken inneholder forslag til forordning for første søyle og forslag til rådsbeslutning for tredjesøyle. Byrået foreslås etablert fra 1. januar 2012.
 
Byrået skal i første omgang ha ansvar for den operasjonalle forvaltningen av SIS II, VIS og Eurodac. Det åpnes også for at byrået vil kunne få ansvar for utviklingen av og forvaltningen av fremtidige IT-systemer på justis- og innenriksområdet.

Bakgrunnen for forslaget er at driften av IT-systemene krever spesialisert ekspertise som ikke ligger innenfor Kommisjonens hovedoppgave. Kommisjonen har hatt dette ansvaret i en overgangsperiode, for SIS II og VIS har Kommisjonen hatt hjelp av nasjonale operatører i to medlemsland. 

Det nye byrået vil være sentralt for å forbedre produktiviteten og redusere operative kostnader gjennom å skape synergi mellom IT-prosjektene. Merverdien ved samlokalisering og felles plattform er viktig, samt fremtidige anskaffelsesprosedyrer. Hovedoppgaver for byrået vil være operasjonell forvaltning av systemene slik at de er stabile 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Videre skal byrået ha ansvar for sikkerhetstiltak, rapportering, publisering, overvåkning, informasjon og opplæring. 

Det er i forslagene tatt høyde for den "variable geometrien" i medlemslandenes og de assosierte lands tilknytning til IT-systemene. Forslagene utgjør en videreutvikling av lovverket for Schengen-samarbeidet når det gjelder SIS II og VIS, og en videreutvikling av tilknytningen til Eurodac (med de ulike tilknytningsformer som gjøres gjeldende for disse avtalene).

Det legges til grunn at de assosierte landene deltar i byråets styre, men uten stemmerett. De assosierte land skal også delta med representanter i rådgivende grupper. En tilleggsavtale må til for å regulere de nærmere vilkårene for deltakelse fra de assosierte landene, herunder finansielle bidrag og personell.
 
Lenke til forslagene:

Forslag 2009 0292
Forslag 2009 0293

Forslag 2009 0294 

Til toppen