Byråkratveksten er bremset

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Den årlige veksten i antall ansatte i departementer og direktorater var lavere i perioden 2013 til 2015 enn i forrige stortingsperiode. - Men det skal ikke stoppe her, lover kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

– Nå vil vi forsterke arbeidet med å modernisere og digitalisere flere tjenester, fjerne mer unødvendig rapportering og sørge for en mer brukervennlig stat. Dette vil gi mindre byråkrati og mer effektive tjenester i tiden fremover, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Difi har på oppdrag fra KMD gått gjennom statistikk for utviklingen av antall ansatte, kontaktet de ulike departementene og direktoratene og kvalitetssikret tallene. Annen tilgjengelig statistikk har hatt flere feilkilder og ikke gitt et presist bilde.

– Målet har vært å få et best mulig grunnlag for å kunne forsterke arbeidet med å fornye og effektivisere offentlig sektor, sier Sanner.

Rapporten viser at antallet ansatte i sentralforvaltningen (departementer og direktorater) økte med 2910 personer i perioden 2009-2013. Det er en årlig vekst på 3,8 prosent. Tilsvarende tall for perioden 2013 – 2015 er en økning i antall ansatte på 211 og en årlig vekst på 0,5 prosent. Også når Difi har tatt hensyn til omorganiseringer og flytting av oppgaver, viser tallene at antall ansatte vokste mer i forrige stortingsperiode enn i perioden 2013 – 2015.

Rapporten viser at det har vært en nedgang i antall ansatte i departementene fra 2013 til 2015. Veksten i antall ansatte i direktoratene er bremset under denne regjeringen.

Mellom 2009 og 2013 bidro omorganisering internt i direktoratene – og mellom statlige virksomheter – til at ansatte i sentral statsforvaltning økte. Flere oppgaver og ansatte flyttet inn i de sentrale leddene. Mellom 2013 og 2015 har omorganiseringene ført til flere ansatte ut av det som defineres som sentral statsforvaltning.

– Regjeringen fornyer offentlig sektor. Vi gjennomfører store reformer for å ruste Norge for fremtiden. Vi er på rett vei og vil jobbe videre for mindre byråkrati og bedre tjenester, sier Sanner.

Direktoratet for IKT og forvaltning (Difi) har laget rapporten "Utviklingen i antall ansatte i sentral statsforvaltning – en kartlegging av årsaker" på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00