Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Byrkije reinbeitedistrikt, Børgefjell

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har vært med på kalvemerking og uttak av slaktedyr i Byrkije reinbeitedistikt i Børgefjell. Reindriften er inne i starten av slaktesesongen. Bollestad var med på å partere og skjære ned slakt. Reinsdyrkokken Svein Jæger Hansen stod for de kulinariske opplevelsene.

– Det er nyttig og inspirerende å møte familiene som driver reindrift, få førstehånds kjennskap til hvordan arbeidet foregår og høre hva de tenker om muligheter og utfordringer i næringen, sier landbruks- og  matminister Olaug Bollestad. Reindriften er fundamentet for videreføring av den samiske kulturen og levemåten. Derfor er det  spesielt fint å møte ungdommen og det engasjementet og interessen de har for reindriften, sier Bollestad.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad besøker Byrkije reinbeitedistrikt, Børgefjell.
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad besøker Byrkije reinbeitedistrikt, Børgefjell. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Byrkije reinbeitedistrikt

Byrkije reinbeitedistrikt er ett av 12 reinbeitedistrikt i Nordland. Tor Enok Larsen, Ragnhild Sparrok Larsen og Aslak Anta Jåma er siidaandelsledere i Byrkije reinbeitedistrikt. Distriktet ligger i Norges nest eldste nasjonalpark Byrkije, eller Børgefjell. Distriktet strekker seg over kommunene Hattfjelldal, Grane og Røyrvik. Byrkije har ca 1400 dyr i vårflokk.

– I Byrkije har de et klart engasjement og ståsted i den tradisjonelle reindriften, men er samtidig framtidsrettet og opptatt av å videreføre og utvikle reindriften som en livskraftig næring. Å drive med reindrift er det de lever for og av, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Smaken av vidda

For noen år siden var situasjonen for reindriftsbransjen svært krevende. Reinkjøttmarkedet ble som mange andre truffet av finanskrisen.   Bedriftene fikk ikke solgt kjøttet og reineierne fikk ikke slaktet. Siden 2012 har det vært en god utvikling i reinkjøttbransjen med god produktutvikling og ny design. Det har gitt økt salg og økt produksjon.

– Fler og fler får øynene opp for reinkjøtt som det litt "annerledes" kjøttet. Reinkjøtt er smaken av naturen, det er smaken av vidda, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.  Reinsdyrene beiter i villmark, følger årstidsvariasjonene og preges av omgivelsene,. Reinkjøttet er smaken av kultur, forankret i århundrelange tradisjoner og en livsform som er tilpasset dyrenes behov. Reinkjøtt er mat med historie, produsert på naturens premisser.  Det er helten på vidda, sier Bollestad.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad med kokk Svein Jæger Hansen.
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad med kokk Svein Jæger Hansen. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Reinsdyrkokken

Svein Jæger Hansen er kjøkkensjef på Scandic Meyergården Hotell, Mo i Rana. Han er en av Norges fremste villmarkskokker, og ble utnevnt til "Reinsdyrkokken" i 2017.

–For meg handler reinkjøtt mye om den naturlige smaken, om den samiske kulturen og historien som ligger bak maten, sier Svein Jæger Hansen. Jeg forteller ofte om reinkjøtt i utlandet. Da blir jeg også selv mer bevisst på kvalitetene til denne unike råvaren. En italiensk kokk blir fascinert når han får høre om hvordan reinsdyrene vokser opp i ett med naturen, hva de spiser, hvordan lav, urter og lyng setter preg og smak på kjøttet - og selvfølgelig den samiske kulturen som ramme rundt, sier Jæger Hansen.

Populært til festmat

Reinkjøtt utgjør om lag 1-2 pst. av den totale produksjonen av rødt kjøtt i Norge. Produksjonen av norsk reinsdyrkjøtt innebærer at det i snitt er tilgjengelig i underkant av 300 gram reinkjøtt til hver enkelt nordmann i løpet av ett år. Dette gjør reinkjøttet til et særlig eksklusivt produkt.

Reinkjøtt blir stadig mer populært som avveksling til gris og lam, for eksempel i jul- og påskehøytidene.

Reinkjøtt
Foto: Landbruks- og matdepartementet

Like mye omega 3 som torsk

Forbrukere opplever reinkjøtt som et sunt naturprodukt. Studier fra Norges arktiske universitet (UIT) viser at reinkjøttet inneholder mer vitamin B, jern, sink og selen enn lam, sau, svin og kylling. Reinkjøtt har  like høye nivåer av noen omega 3-fettsyrer som i krabbe, scampi, blåskjell, østers og torsk. Reinkjøtt har bare to prosent fett, noe som gjør kjøttet like magert som kylling.

Mer ferskt reinsdyrkjøtt enn frossent

I 2010 lå det 600 tonn reinkjøtt på lager som ikke ble solgt. Siden 2012 har reinkjøttet hatt en god utvikling. Kjøttet har forlatt de nedrimede frysediskene og fremstår nå i nye og innbydende pakninger. Borte er de store, frosne reinsdyrstekene. Forpakningene er både mer brukervennlige og stykningsdelene er mer tilpasset ulike forbrukeres behov. Det blir nå solgt mer ferskt reinsdyrkjøtt enn frossent kjøtt. Prisen til produsent har økt med 35 pst på 5-6 år.

Bruke naturressursene

Reinkjøttbransjen er spesiell på den måten at dyrene lever av det de finner ute i naturen året igjennom.

Reinen beiter i fjell og vidde, og følger naturens gang gjennom året. Reindrift er en nomadisk driftsform med samme flyttemønster år etter år. Hovedflyttingen vår og høst kan gå over 50 mil. Reindriftsåret kan deles inn i åtte årstider. Reindriftsamene kalles derfor gjerne de åtte årstiders folk.

–Det er alltid viktig å bruke de muligheter naturressursene i Norge gir oss for å lage mat. Det er fundamentet for all norsk matproduksjon, sier landbruks- og matminister Olaug  Bollestad. Reindriften representerer en god ressursutnyttelse i marginale fjell- og utmarksområder, og bidrar til  næringsmessig mangfold og er en viktig næring i flere lokalsamfunn, sier Bollestad.

Tor Enok Larsen viser Olaug Bollestad hvordan man skal kaste lasso.
Tor Enok Larsen viser Olaug Bollestad hvordan man skal kaste lasso. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Reindrift i de fleste fylker

Det drives reindrift i 140 av landets kommuner på et areal som dekker 40% av landarealet i Norge. Det er samisk reindrift fra Innlandet i sør til Troms og Finnmark i nord. I tillegg er det tamreinlag i Innlandet, Viken og Vestland fylker. Det har vært tamreindrift i Skandinavia siden 1500-1600-tallet. Det er ca 210.000 reinsdyr i vårflokk i Norge, fordelt på 538 siidaandeler (sammenslutning av reineiere som samarbeider om gjeting og tilsyn av en reinflokk).  Om lag 2200 personer er aktive i den samiske reindriften, av disse 146 i Nordland fylke. Det er 12 reinbeitedistrikt i Nordland med til sammen 14.000 rein i vårflokk.

Til toppen