Cameron og Solberg: Glade for avtale om strømkabel

- Norge og Storbritannia har i mange tiår samarbeidet for å bygge en sterk petroleumssektor i Nordsjøen. I dag er et nytt bidrag til energisamarbeidet etablert, ved at Statnett og britiske National Grid har blitt enige om en overføringskabel mellom Norge og Storbritannia, North Sea Network (NSN), sier statsminister Erna Solberg og hennes britiske kollega David Cameron.

Kabelen er et teknologisk verdensledende prosjekt. Når den er ferdigstilt, vil North Sea Network være verdens lengste undersjøiske kraftledning, med en kapasitet til å overføre 1.4 gigawatt (GW) elektrisitet.

- Ved å knytte våre kraftmarkeder sammen, er dette et fremtidsrettet prosjekt som vil styrke lønnsomheten i våre to lands energisystemer. NSN styrker energiforsyningssikkerheten i begge land, og utvekslingskapasiteten styrkes i situasjoner hvor kraftsystemet er under press, sier Solberg og Cameron.

Nordsjøen har i mange tiår gitt landene våre tilgang til ressurser som har lagt grunnlag for stor økonomisk vekst. Storbritannias nye Oil and Gas Authority og funnet av gigantfeltet Johan Sverdrup på norsk sokkel, vil bidra til fortsatt stor og lønnsom virksomhet på norsk og britisk sokkel for fremtidige generasjoner.

Naturgass fra Norge vil være en viktig del av Storbritannias energimiks i lang tid fremover. Som en stabil leverandør vil Norge fortsette å legge til rette for eksport av gass til Storbritannia og resten av det europeiske markedet.

Utviklingen av fornybare energiressurser til havs står høyt på dagsordenen i vår innovasjons- og klimapolitikk. Storbritannia er en ledende aktør innen havvind, og både norske og britiske selskaper jobber sammen for å utvikle denne industrien. Vi ser fram til at bygging på land starter ved Dudgeon vindpark i år, og ønsker velkommen Statkraft og RWEs partnerskap for å utvikle Triton Knoll i løpet av dette tiåret.

Norge og Storbritannia leder an arbeidet med CO2-fangst og -lagring i Europa. Norge er foreløpig det eneste europeiske landet med storskalaprosjekter i drift. Storbritannias milliardsatsing kan resultere i verdens første kommersielle CO2-fangst og lagringsprosjekt ved et gassdrevet kraftverk i Peterhead, mens White Rose-prosjektet er det første som legger opp til bruk av såkalt oxy-forbrenningsteknologi.

Petroleumsvirksomheten i Nordsjøen har gjennom årene skapt tusenvis av arbeidsplasser og en felles infrastruktur som sørger for en sikker og forutsigbar energiforsyning.

- Dagens investeringsbeslutninger en ytterligere styrking av vårt energipartnerskap, sier de to statsministrene.

[English version]

Til toppen