Dialog om EUs framtidige landbrukspolitikk

Kommisjonen har begynt prosessen med å reformere EUs felles landbrukspolitikk, populært kalt CAP. Kommissær for landbruk, Dacian Cioloş, konsulterer nå interesseorganisasjoner og fagmiljøer før det konkrete forslaget skal legges frem. Det nylig avholdte dialogmøtet i Brussel blir sett på som en god måte å samle flere aktører og meninger med sikte på god prosess. Landbruksråd Bjørn Eidem rapporterer.

CAP2013. Dacian Cioloş i lyttemodus under dialogmøte med NGOer og fagmiljøer

Dacian Cioloş inntok en lyttende rolle under det stort anlagte dialogseminaret med jordbrukspolitiske NGOer og fagmiljøer som fant sted i Brussel 19. og 20. juli. I november er det slutt på lyttemodus, da skal det legges fram konkrete forslag som skal kjempes gjennom i Råd og Parlamentet, og før det loses gjennom den indre prosessen i Kommisjonen parallelt med en gryende budsjettkamp.

I forkant av dialogseminaret denne uken hadde Kommisjonen gjennomført en strukturert innhenting av synspunkter blant allmennheten, NGO-er og fagmiljøer. Invitasjonen gikk ut april i form av et sett med spørsmål og ca 5600 innspill har blitt registrert og behandlet og det foreligger nå en 37-siders rapport. I sammendraget er det identifisert tolv behov som CAP2013-reformen bør møte: 1) Strategisk og helhetlig reform, 2) matvaresikkerhet, 3) innovasjon og markedsorientering, 4) erstatte markedsintervensjon med moderne risikohåndtering, 5) sikre samfunnsgoder som ikke kan markedsfinansieres, 6) etablere riktig støtte til bruk som ivaretar samfunnsgoder, 7) beskytte miljø, artsmangfold, kulturlandskap, bygdemiljøer og klima, 8) gjennomgå 2-pilarsystemet og sørge for god bygdeutvikling, 9) innføre en bedre CAP for små bruk, LFAs og nye medlemsland, 10) skape større innsyn i verdikjeden og styrket rolle for produsenter, 11) etablere mer rettferdig konkurranse mellom innenlandsproduksjon og import (ref europeisk modell) og 12) unngå å skade u-lands økonomi og evne til å produsere mat og bidra i kampen mot sult.

I sitt innledningsforedrag tok Cioloş utgangspunkt i denne rapporten, men ga i tillegg et klart signal om at den historiske modellen for enkeltbrukstøtte må avvikles. Han sa også at topilarstrukturen må videreføres, men at innholdet kan endres og omfordeles. Videre er det klart at det må videreføres en sterk territoriell dimensjon, med regional balanse. Han var imidlertid vag i spørsmålet om markedsintervensjon som virkemiddel kan fortsette som en del av et sikkerhetsnett for kriser med sterk prisfluktuasjon. Han nøyde seg med å si at et solid sikkerhetsnett for gårdbrukerne skal videreføres i nye-CAP.

Mot slutten av konferansen fikk han spørsmål om sine tidligere uttalelser om at LFA-støtten kan flyttes fra pilar 2 til pilar 1 og således bidra til økt legitimitet til enkeltbrukstøtten, og at pilar 2 kan rendyrkes med tiltak for innovasjon, utdanning og rekruttering. Han vegret seg mot å bekrefte det nå, men viste til at konkrete forslag kommer senere. Han sa imidlertid at det kan bli et system for støtte som tar hensyn til hva slags type bruk og region det dreier seg om og hvilken virksomhet som drives. Av kommentatorer blir dette oppfattet som at vi kan få en gradert enkeltbrukstøtte med LFA-kriteriene, tverrvilkårkriteriene, størrelse på bruk (mindre til de store) og produksjon av ulike samfunnsgoder som variable.

Fra de faglige diskusjonene på seminaret oppsummerte Bertrand Hervieu (tidligere sjeftenker hos Mitterand) at samfunnsgoder (public goods) ser ut til å ha overtatt som begrep for det man tidligere refererte til som multi-funksjonalitet. Sistnevnte uttrykk er blitt ubrukelig etter at det i årtier har virket som en rød klut på amerikanere og andre i WTO og andre internasjonale fora. Alan Mathews (Trinity College, Bublin) kommenterte at begrepet samfunnsgoder (public goods) i debatten er blitt brukt i en svært utflytende betydning og at det nå er behov for å definere hva vi konkret snakker om i relasjon til CAP2013.

Det var i alt 600 deltakere på konferansen som samlet det meste i Europas landbrukslobby og tilgrensende miljøer. Det ble gjennomført på en god måte og utgjør således et viktig skritt videre i prosessen mot en ny CAP.

Se også link til konferansens nettsted: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/conference/index_en.htm

Til toppen