CapeOmega AS er prekvalifisert som rettighetshaver på norsk sokkel

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

For å få nye kompetente aktører inn på sokkelen har norske myndigheter opprettet et system for prekvalifisering av både rettighetshavere og operatører. Hensikten er å gi selskapene et tilbud om evaluering av egnethet for deltakelse på norsk kontinentalsokkel, før selskapene bruker ressurser på å vurdere konkrete forretningsmuligheter.

For mer informasjon om prekvalifiseringssystemet, samt oppdatert oversikt over operatører og andre rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel, gå inn på www.npd.no.        

Mer informasjon om selskapet finnes på www.capeomega.com.