Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Freiberg deltok på Høynivåkonferanse om CCUS i Edinburgh

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg signerte avtale med Storbritannia om videre samarbeid om CO2-håndtering.

Denne uken deltok Freiberg på en høynivåkonferanse om fangst, bruk, transport og lagring av CO₂ (CCUS) i regi av Storbritannia og det Internasjonale energibyrået i Edinburgh.

Myndigheter og selskaper var tilstede under konferansen for å sikre ny giv i arbeidet med CO2-håndtering bare dager før klimaforhandlingene starter opp i Katowice, Polen.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg med sin britiske kollega Claire Perry.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (t.h.) med Storbritannias minister for ren energi og vekst, Claire Perry (t.v.).

Viktig løsning

Både FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået (IEA) peker på at det vil være svært vanskelig og mye dyrere å nå togradsermålet uten CO2-håndtering. FNs klimapanels spesialrapport om 1,5 grader, publisert tidligere i høst, viser at CO2-håndtering også er en del av løsningen i de fleste scenarioer som begrenser den globale oppvaringen til 1,5 grader. Teknologi for CO2-håndtering vil også kunne bidra til å realisere utslippsnegative løsninger.

- Det er ingen tvil om at CO2-håndtering er en nødvendig klimateknologi. Norge bidrar, og vil fortsette å bidra til utviklingen av teknologien. Internasjonalt samarbeid er en forutsetning dersom teknologien skal bli et effektivt klimatiltak. Konferansen i dag har framhevet dette. Det er jeg veldig glad for, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Flere investeringer må til

Under konferansen ble det ble lagt vekt på at investeringer i CO2-håndtering må oppskaleres for å nå de globale klima- og energimålene. Klare og forutsigbare rammevilkår er nødvendig for å få på plass dette. Videre er det nødvendig med godt samarbeid mellom myndigheter og industri. Dette ble framhevet av flere av deltakerne under konferansen.

Freiberg og Storbritannias minister for ren energi og vekst, Claire Perry, signerte også en intensjonsavtale om videre samarbeid innen CO2-håndtering. Avtalen er en ramme for styrket samarbeid innen forskning og utvikling av CO2-håndteringsteknologier, som blant annet legger til rette for:

  • Økt samarbeid for kunnskapsspredning og teknologioverføring fra CO2-håndteringsaktiviteter i begge land; og
  • Økt samarbeid på tematiske områder som finansieringsmekanismer og regulatoriske barrierer for CO2-håndtering

- Norges samarbeid med Storbritannia på CO2-håndtering er veldig godt. Denne intensjonsavtalen lager noen rammer for å videreutvikle samarbeidet. Internasjonalt samarbeid er en forutsetning for å lykkes med dette. Derfor er det flott at de som ligger i front på CO2-håndtering styrker samarbeidet, sier Freiberg.

Til toppen