Chrysaor - ny aktør på norsk sokkel

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energidepartementet har godkjent at britiske Chrysaor kjøper en 15 prosent andel i Grevling-funnet i Nordsjøen.

chrysaor logo

Dette er selskapets første tillatelse på norsk sokkel. De har ambisjoner om å vokse videre i Norge og etter hvert bli operatør. Chrysaor føyer seg inn i rekken av mange nye selskaper på norsk sokkel siden midten av 2000-tallet.

graf selskaper på norsk sokkel

På norsk sokkel har vi i dag et bredt spekter av aktører som viser både evne og vilje til å videreutvikle norsk sokkel. Et mangfold av selskaper med ulike ideer og ulik kompetanse er viktig for å skape størst mulig verdier fra våre olje- og gassressurser.