Fredsprosessen med ELN i Colombia: Uttalelse fra garantistlandene

Den femte runden i fredsforhandlingene mellom den colombianske regjering og geriljabevegelsen ELN skulle ha startet opp i Quito 10. januar.

En historisk tre måneders våpenhvile utløp dagen før. Få timer etter våpenhvilens utløp gjenopptok ELN fiendtlige handlinger, med sprenging av oljeledninger og tap av menneskeliv. Kamphandlinger fant også sted 11. januar, med ytterligere tap av menneskeliv. Forhandlingslederen for den colombianske regjeringen er hjemkalt, og denne forhandlingsrunden har derfor ikke kommet i gang.

Norge, sammen med de andre garantistlandene (Brasil, Chile, Cuba, Ecuador og Venezuela), har kommet med følgende uttalelse i den forbindelse:

«Uttalelse fra garantislandene til fredsforhandlingene mellom Colombia og ELN

Garantistlandene Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Norge og Venezuela, vil på bakgrunn av situasjonen i forhandlingene, bekrefte at begge parter overfor oss har gitt uttrykk for at de ønsker å videreføre forhandlingene. Colombia fortjener fred, et ønske som kommer til uttrykk både lokalt og regionalt i Colombia, og internasjonalt.

Vi oppfordrer partene til å starte den femte forhandlingsrunden så snart som mulig, slik situasjonen nå krever. Vi henstiller om at en i denne forhandlingsrunden prioriterer å forhandle frem en ny våpenhvile, i tillegg til de andre temaene som er nedfelt i agendaen. Vi oppfordrer også partene til å unngå en opptrapping av konflikten, en opptrapping som vil sette i fare det som er oppnådd gjennom forhandlingsprosessen så langt.

Vi gjentar til slutt, som garantistland, at vi ønsker å være til hjelp helt frem til Colombia har oppnådd varig fred!»

Til toppen